QUIN ADJECTIU? “CRIMINALS”?

QUIN ADJECTIU?

“CRIMINALS”?

¿Ens estan enganyant produint por generalitzada, paralitzant la vida, destrossant criatures, marginant i matant gent gran, tancant petits negocis, provocant atur generalitzat, col·lapsant l’economia, dissolent la societat, imposant confinaments (totals o parcials) i “mesures de seguretat” (començant per la darrera: el cobre foc o toc de queda) que NO tenen CAP base científica … com NO hi ha CAP base científica de RES del que se’ns ha imposat?

NOTA ESPECIALMENT IMPORTANT:

Convido, a qui li sembli que aquesta última afirmació és exagerada o increïble, a que faci la seva pròpia verificació: que demani formalment a la direcció del col·legi o de la empresa, o bé ja directament a la autoritat sanitària, mèdica, científica, universitària, política, administrativa o qualsevol altre que li doni més confiança, còpia dels articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques que demostrin l’eficàcia de qualsevol de les mesures que ens han imposat. I si vol anar més a fons, al rovell de l’ou (l’ou de la serp!), que demani còpia dels articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques que demostrin que el (suposat) SARS-CoV-2 ha estat aïllat i caracteritzat, condició imprescindible per afirmar que existeix … i que és el culpable de la catàstrofe que està provocant no el suposat “Coronavirus” sinó la molt real “Operació Coronavirus”; que hi ha una nova malaltia anomenada COVID-19; que el suposat virus SARS-CoV-2 és la causa (recordant que “correlació no implica causació”) de la suposada malaltia COVID-19; que els tests que s’estan aplicant són vàlids (els propis fabricants diuen que no!); etc., etc., etc. I si la persona que demana els articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques rep resposta (sempre escrita I SIGNADA, si us plau!), que faci el favor d’enviar-me/nos una còpia, i contestaré/m a qui sigui que hagi tingut la cortesia (i el valor!) de contestar.

 

A més, ¿ens estan enganyant fent el que és imprescindible per a que la Versió Oficial reduccionista al·lopàtica s’hagi imposat a (gairebé) tota la població: CENSURANT SISTEMÀTICAMENT TOTA veu investigadora/científica/mèdica crítica, per qualificada que sigui? (I cal tenir-ho molt present: LA CENSURA, MATA. MORT A LA CENSURA … I PRESÓ ALS CENSORS!).

La conclusió és senzilla … encara que costi de pair: TOTS els “nostres” actuals dirigents són ……………………………………….. (poseu l’adjectiu que considereu més adient! El meu, després de 60 anys d’activismes successius i dels 10 mesos darrers de genocida “Operació Coronavirus”, és: CRIMINALS!) (I aquí tenim la “sort” que els CRIMINALS són els TRAÏDORS: Dirigents traïdors i crisi actual).

Alguns gràfics per reflexionar i madurar-ho:

Enllaç a l’informe nº 48 del 14 d’octubre de l’Instituto de Salud Carlos III (centre de referència per tot l’“Estado-Español”): https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2048_14%20de%20octubre%20de%202020.pdf

 blau: resultats positius       verd: hospitalitzats          marró: morts          groc: UCIs

Situación de COVID-19 en España a 14 de octubre de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII)      (pàgina 11)

 

I ara només un exemple de la censura mortífera

que apliquen TOTS els mitjans en català … i en castellà ! Que sàpiga -i si he de corregir, ho faré- CAP NI UN ha publicat aquesta Declaració treta el 4 d’octubre i que està firmada (acabo d’entrar) per 11.271 científics, 31.800 metges i terapeutes, i 580.954 ciutadans preocupats pel que està passant:

Original en anglès: https://gbdeclaration.org/

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-catalan/

La Declaració de Great Barrington

Com a epidemiòlegs de malalties infeccioses i científics en salut pública, ens inquieten els impactes nocius sobre la salut física i mental de les polítiques COVID-19 vigents, i recomanem un enfocament alternatiu que anomenem Protecció Focalitzada.

Provinent de l’esquerra i la dreta i de tot el món, sempre hem dedicat les nostres carreres a protegir les persones. Les polítiques actuals de confinament produeixen efectes devastadors sobre la salut pública a curt i llarg termini. Els resultats (per esmentar-ne alguns) inclouen taxes de vacunació infantil més baixes, empitjorament dels resultats de malalties cardiovasculars, menor detecció de càncer i deteriorament de la salut mental, cosa que condueix a un excés de mortalitat en els propers anys. I tot plegat recau en major mesura en la classe treballadora i en els membres més joves de la societat. Mantenir els estudiants fora de l’escola és una greu injustícia.

Mantenir aquestes mesures vigents fins que es disposi d’una vacuna causaria danys irreparables, trobant-se els més desafavorits entre els més perjudicats.

Afortunadament, la nostra comprensió sobre el virus s’ha anat incrementant. Sabem que la probabilitat de poder morir per COVID-19 és més de mil vegades major entre vells i malalts que no pas entre els joves. De fet, per als nens, la COVID-19 és menys perillosa que moltes altres malalties, incloent-hi la grip.

A mesura que la immunitat augmenta entre la població, disminueix el risc d’infecció per a tots, inclosos els grups vulnerables. Sabem que totes les poblacions acabaran assolint la immunitat de grup (és a dir, el punt en què la taxa de noves infeccions és estable) i que pot ser ajudat per una vacuna (però no en depèn). Per tant, el nostre objectiu hauria de ser minimitzar la mortalitat i els danys socials fins arribar a la immunitat de grup.

L’enfocament més compassiu que equilibra els riscos i els beneficis d’assolir la immunitat de grup consisteix en permetre a aquells que tenen un risc mínim de mort que visquin la seva vida amb normalitat per augmentar la immunitat contra el virus a través d’una infecció natural, alhora que protegim millor els que pateixen el risc màxim. Anomenem això Protecció Focalitzada (Focused Protection).

L’adopció de mesures per protegir els més vulnerables hauria de ser l’objectiu principal de les respostes de salut pública a la COVID-19. Per exemple, les llars d’avis haurien de tenir personal amb immunitat adquirida i realitzar proves freqüents de PCR a la resta de personal i a tots els visitants. S’hauria de minimitzar la rotació del personal. Les persones jubilades que viuen a casa haurien de tenir els queviures i altres productes bàsics lliurats a casa seva. Quan fos possible, les reunions familiars s’haurien de fer en espais exteriors, millor que no pas interiors. Per a les llars pluri-generacionals, caldria desplegar una llista exhaustiva i detallada de mesures, fet que es troba dins de l’abast i la capacitat dels professionals de la salut pública.

Aquells que no siguin vulnerables haurien de poder reprendre immediatament una vida normal. Mesures senzilles d’higiene, com rentar-se les mans i quedar-se a casa quan hom es troba malalt, haurien de ser observades per tal de reduir el llindar d’immunitat de grup. Les escoles i les universitats haurien d’estar obertes a l’ensenyament presencial. Cal reprendre les activitats extraescolars, com ara esports. Els adults joves de baix risc haurien de treballar amb normalitat i no des de casa. Els restaurants i altres empreses haurien de romandre oberts. Les arts, la música, l’esport i d’altres activitats culturals haurien d’engegar de nou. Les persones amb més risc poden participar si ho desitgen, mentre la societat en el sentit mes ampli gaudeix de la protecció que confereixen als vulnerables aquells que han construït la immunitat de grup.

 

Aquesta declaració va ser creada i signada el 4 d’octubre de 2020, a Great Barrington, Estats Units, per:

Doctor Martin Kulldorff, professor de medicina a la Universitat de Harvard, bioestadístic i epidemiòleg amb experiència en la detecció i control de brots de malalties infeccioses i avaluacions de seguretat de les vacunes.

Doctor Sunetra Gupta, professora de la Universitat d’Oxford, epidemiòloga amb experiència en immunologia, desenvolupament de vacunes i modelització matemàtica de malalties infeccioses.

Doctor Jay Bhattacharya, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford, metge, epidemiòleg, economista de la salut i expert en polítiques de salut pública centrat en malalties infeccioses i poblacions vulnerables.

 

Per acabar, recomano fer una “excursió” pel Web original: https://gbdeclaration.org/

Barcelona, nit del 26 al 27 d’octubre del 2020

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

Va Santa Teresa ser catalana … també?

Va també ser catalana

Santa Teresa de Jesús?

NOTA: Fa mesos (els mateixos que patim l'”Operaciò Coronavirus”) que tinc bastant deixat aquest blog, i que he reduït molt els enviaments dels meus articles, així com les activitats de la LA GOTA CATALANA, abans gairebé setmanals. A més de les mesures repressives adoptades per les autoritats sense cap base científica (confinament general, morrió, tancaments sectorials, etc.), no he sabut coordinar prou bé les meves activitats aquí amb les que tinc com a president de Plural-21, associació per tenir cura de la vida en un planeta viu, orientades a DESMUNTAR LA GENOCIDA “OPERACIÓ CORONAVIRUS I, SIMULTÀNIAMENT, INSTAURAR NOSALTRES LA NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA al servei de tots els Pobles, de més del 99% de la població. En especial, les darreres dues setmanes he estat absorbit per la celebració del 30è Aniversari de Plural-21. Informaré d’això en un proper post.

Ara vull contribuir a RECUPERAR L’AUTÈNTICA HISTÒRIA DE CATALUNYA, i per això compartir aquest article d’En Jordi Bilbeny, cap de recerca de l’INH (Institut Nova Història); al final hi trobeu l’enllaç. I també al final hi trobeu els enllaços a les dues parts de l’article d’En Rafel Mompó “Més arguments per a identificar Santa Teresa de Jesús com a Caterina de Cardona”.

Sí, també Santa Teresa va ser catalana. I la sorpresa que molts catalans poden tenir em porta a:

1) ressaltar que si el Poble Català no sap -com a mínim, a nivell d’hipòtesi- que més del 80% d'”El Siglo de Oro Español” està traduït del català, no és pas per culpa de Madrid, ja que ells se l’han apropiat i l’han convertir en “un gigantesco tesoro español valorado por todo el mundo” al que, lògicament, no volen renunciar. La responsabilitat és de Barcelona, que, al servei de Madrid, ho censura al Poble Català. I aquesta censura exemplifica Què és en realitat l’actual “Generalitat de Catalunya”?

i 2) a explicar-te aquesta anècdota: explicant a un jove català que molts dels autors, conqueridors, personatges, etc. que ens han ensenyat com a castellans en realitat foren catalans, salta molest i em deixa anar un desqualificador “No em diràs ara que tot era català!”. Resposta: “Oi que ens han dit, i ens hem cregut, que tot era castellà? Doncs entre ‘tot castellà’ i ‘tot català’, molt més lògic que ‘tot català’ encara que només sigui perquè l’Infinit va posar al Poble Castellà a 600 Km. del mar, on s’havia de tenir un motiu molt especial per anar-hi, i a nosaltres ens va col·locar a la costa, viatjant i rebent viatgers”.

Doncs sí, els investigadors de l’INH han avançat molt en col·locar també a “Teresa de Cepeda y Ahumada”, “Santa Teresa de Jesús” o “Santa Teresa d’Àvila” dins de la Nació Catalana.

Aquí teniu alguns arguments:

 

Santa Teresa estava emparentada amb famílies

catalanes, segons un calendari del 1898

En Joan Baptista Batlle va publicar «El Calendari Català pera l’any 1898» amb la intenció de recuperar, en gran part, una història esborrada. En comentar el dia 15 d’octubre, que es va escaure en dissabte, s’hi va escriure: «Santa Teresa de Jesús, v. y f., emparentada ab families catalanes». Article d’En Jordi Bilbeny.

Santa Teresa, abadessa, segons un quadre català del XVII, amb bàcul

Fa anys que des de l’Institut Nova Història venim defensant que la biografia de Santa Teresa és un muntatge d’estat creat amb la finalitat de tapar l’autèntica personalitat, vida, cultura, llengua i nació d’aquesta santa. Ja a l’any 2000 jo mateix vaig indicar que s’havia de tractar d’una monja catalana, de llengua catalana, que havia d’haver viscut en un gran monestir de València o Barcelona. A partir d’aquí va ser En Pep Mayolas qui la va identificar amb Na Teresa de Cardona i Enríquez, una dona vinculada a la casa reial catalana i a una de les famílies més importants de Catalunya, com eren llavors els Cardona, i que havia estat abadessa de Pedralbes. D’ençà d’aquest moment, diversos investigadors vinculats al nostre Institut, com En Josep Segarra, En Felip Rodríguez, En Joan Cassola, En Ramon Serrano, la Natàlia Barenys o En Rafel Mompó han aportat dades noves i reveladores que ens refermen en la convicció exposada: que Santa Teresa no era un monja illetrada d’Àvila, sinó una princesa cultíssima catalana, vinculada a la reial nissaga dels Cardona.

Després de les meves aportacions filològiques, que aprofundien en el lèxic i la sintaxi catalans dels textos escrits de la Santa, i després que En Mayolas indiqués que es tractava de l’abadessa Teresa Enríquez, em vaig topar amb una llegenda catalana, que havia perviscut de boca a orella, fins que al 1883 En Pau Bertran la va incloure al seu Rondallari Català, però que, tanmateix, no es va acabar publicant fins al 1909. Es tractava d’una llegenda que duia per títol «La caixeta de Santa Teresa» i que, precisament, començava exposant que «Santa Teresa no en tenia prou de ser abadessa i doctora; volia ser també confessora». La rondalla contenia una informació transcendental: feia de la santa una abadessa. No només una simple monja, sinó una abadessa. Amb totes les lletres. I venia, així, a confirmar de ple el que jo havia ja conjecturat de fer-la catalana i indicat En Mayolas en identificar-la amb l’abadessa de Pedralbes Teresa de Cardona i Enríquez.

La llegenda era també important, perquè, avui dia, ens permet adonar-nos que, al marge dels llibres supervisats i reescrits per la censura d’estat, el boca-a-orella i la transmissió oral van continuar sent determinants a l’hora de transmetre els fets més cabdals del nostre passat. Allò que s’esborrava i es reescrivia als llibres, per contra, restava incòlume en la tradició popular. Jo mateix ja ho havia pogut constatar amb la vida i les gestes d’En Cristòfor Colom. I ara, novament, ho podíem palesar amb Santa Teresa.

Doncs, bé: a mitjan 2018 vaig proposar-me fer públiques, o posar per escrit, algunes de les notes que feia anys que havia acumulat sobre la cultura i la biografia de la Santa. I, així, a la 5a Universitat Nova Història de Montblanc, a l’agost del 2018, vaig impartir una conferència sobre «Teresa de Jesús i els seus vincles esborrats amb la cultura, la llengua i la Nació Catalanes», i al novembre d’aquell mateix any, vaig publicar al web del nostre Institut dos articles, a cavall del Simposi d’Arenys de Munt. El primer, duia per títol «Els 11 germans de santa Teresa i els 11 germans de l’Abadessa de Pedralbes», on evidenciava la identitat quasi absoluta entre les famílies i el nombre i noms dels germans de la Santa i els de l’Abadessa barcelonina. Després va venir ponència al 18è Simposi sobre la Història Censurada a l’entorn d’«El bàcul de santa Teresa», per deixar constància que si, al llarg dels segles, múltiples i diversos pintors havien retratat la Santa amb un bàcul és que continuàvem parlant, més que d’una monja o d’una priora d’un convent qualsevol, d’una autèntica i reconeguda abadessa. I la setmana següent vaig publicar al web un nou article, aquest cop a l’entorn de «L’oncle Pere de Santa Teresa i l’oncle Pere de l’Abadessa de Pedralbes», on posava de manifest que la formació cultural de la Santa no li podia pas pervindre mitjançant un tal Pere, castellà, sense cap vincle conegut amb el pensament, la literatura, la religiositat, la política i el món dels llibres, sinó d’En Pere de Cardona, abat de Santa Maria de Solsona, bisbe d’Urgell i arquebisbe de Tarragona, a més de lloctinent general del Principat de Catalunya, erasmista destacat, mecenes convençut i posseïdor d’una biblioteca pública i notòria. Com a Cardona, encara, era de sang reial. D’una banda, descendia del rei Alfons III, ja que la seva mare Joana era filla del comte Jaume d’Urgell el Dissortat; i de l’altra, la seva àvia Isabel d’Aragó era la filla de Pere III el Cerimoniós. Per tant, era evident que s’havia passat la biografia del Pere català al Pere castellà a fi de descatalanitzar Teresa. Però la dissemblança tan abismal entre el rerefons cultural, polític, espiritual, social i llibresc de l’un i de l’altre, evidenciava de tot en tot que l’oncle real de Santa Teresa només podia ser En Pere de Cardona.

Dic tot això, perquè, poc després vaig rebre d’una «bibliotecària de Barcelona» que s’havia anat interessant altament pel tema, però que vol quedar a l’anonimat, un reguitzell més de pintures on la Santa hi era retratada amb el bàcul d’abadessa, sobre les quals, i les que jo ja tenia recollides, en vaig anunciar una conferència pel mes d’abril del 2020, però que vam haver de suspendre per la més que coneguda raó del Covid19.

La «Virgen Coronada», d’En Joseph de Páez (vers el 1770), amb Santa Teresa amb bàcul

Amb tot, i al cap de poc, encara, la bibliotecària en qüestió em regalava un petit llibret, tan antic com envellit, però d’un contingut revelador.

Portada del Calendari Català, editat a Barcelona al 1898

Es tractava precisament del Calendari Català pera l’any 1898, col·leccionat i publicat per En Joan Baptista Batlle i editat també aquell any a Barcelona per la llibreria L’Arxiu, de la qual n’era el propietari. Nascut a Barcelona al 1869, En Batlle ja de molt jovenet va passar a treballar de llibreter. I, després d’estudiar al Seminari Conciliar, es va afeccionar als llibres i a les llegendes i va esdevenir un autèntic col·leccionista de goigs catalans.

Exlibris d’En Joan Batlle

Quan al 1898 va publicar el sobredit Calendari, l’edició va venir prologada per Mossèn Jaume Collell, que en descobria el contingut i les intencions: «L’article científich, al costat de la anécdota picaresca; la llegenda popular ben presentada donantse lo braç ab la poesia fresca d’un novell; la crónica anual del moviment regionalista feta á conciencia pera que facilment puga consultarse després quan convinga; lo necrologi del any com un tribut de familia á la memoria dels qui sen van, tot açó y molt més que mos lectors facilment endevinarán, forma un conjunt variat é interessant que se fulleja rápidament quan se compre per Nadal, y després entre any se llegeix y se repassa á estones. Açó és lo que ha volgut fer lo actiu propietari de la llibrería L’Arxiu, publicant aquest Calendari, ben provehit de bones firmes, com veuréu, y ben assahonat de esperit catalanista en totes ses págines, fentse per tant merexedor de la atenció y favor del públich que sabrá perfectament distingir entre l’Almanach volander que se llegeix y se llença, y lo Calendari formal que s’assaboreix y se guarda».

És a dir, que En Batlle publicava el Calendari amb l’objectiu precís de cridar l’atenció pública d’un seguit de fets que s’hi explicaran, però també i fonamentalment perquè «s’assaboreixin i es guardin». Perquè s’hi «puguin consultar després quan convingui», subratlla el Pare Collell. Com si ens digués que l’autor i editor vol mirar de tornar a la memòria dels catalans uns fets poc coneguts de la nostra història i de les nostres lletres a fi que hi siguin recordats i preservats per sempre més.

En aquest sentit, és especialment significatiu que un dels articles del Calendari siguin unes «Notes Curioses», no signades per ningú, que van de la pàgina 147 a la 157 i que rememoren fets esdevinguts entre el naixement de Crist i l’any 1896. Entre les curiositats, per posar-ne tan sols quatre exemples i fer-nos una ràpida idea del seu contingut, hi ha que «Catalunya es la primera regio d’Espanya en tenir armada marítima, puix ja la tenia en lo 813»; que «se celebran les primeres Corts catalanes en 1105»; que «Sant Francesch estableix a Barcelona lo primer convent de Framenors que hi ha hagut a Espanya, en 1211», o bé que «s’estableix la Taula de cambis ó comuns depósits de Barcelona, que es la primera d’Europa, en 1401». Coses totes elles conegudes a dia d’avui per la historiografia competent, llevat de la fundació del convent dels framenors a Barcelona pel mateix sant Francesc, si bé hom accepta que, almenys, és un fet més que contrastat per llegendes de tota mena i per la tradició oral.

Com ja m’imaginava, no podia faltar un esment a certs temes que vinculen Catalunya i Barcelona amb les primeres navegacions transocèaniques, de descoberta i conquesta. No s’hi parla directament de la catalanitat d’En Colom, però s’hi relata que «son batejats en la catedral de Barcelona los primers indis de les terres descubertes per Colóm, en 1493». També s’hi recorda que «l’expert navegant y cosmógraf catalá Ferrer de Blanes es cridat a Barcelona perque explique á la cort dels Reys Católichs alguns duptes que se deduheixen de les relacions donades per Colóm respecte aquelles terres que n’acabava de descubrir, en 1493». S’hi fa palès que «marxan á les Indies, descobertes per Colóm, los primers missioners qui han divulgat allí la doctrina del Evangeli, essentne catalans y procedents de Montserrat, en 1493». I s’hi acaba també de narrar que En «Ferrer de Blanes dictamina ab molt bon acert respecte la partició del Occeá en les parts corresponents á Espanya y Portugal, en 1495». No hi faré més comentaris, perquè els fets, si bé menystinguts i descontextualitzats pels nostres historiadors competents a fi que no es pugui relacionar mai En Colom amb Catalunya ni Catalunya amb l’organització, sufragi i execució d’aquella gesta nàutica, ja són prou coneguts per tots nosaltres.

Ja veieu, doncs, quina és la intenció del Calendari. Recordar i recuperar, en gran part, una història esborrada, tergiversada, ridiculitzada. Tots els fets suara adduïts relacionats amb les primeres gestes colombines són totalment certs. I cap historiador actual no els desmenteix. Ans al contrari, s’accepten amb tota normalitat, mentre no serveixin per posar-los en conjunt, i que tots plegats esdevinguin una evidència aclaparadora del paper exclusiu de la Nació catalana en aquelles gestes americanes primigènies.

Llavors, a la vista de tot el que us he exposat fins aquí, i que he mirat de glossar amb una certa neutralitat, perquè ens adonem que els fets són contrastadament certs o que, popularment, s’accepten per verídics, ve la part més demolidora: al calendari estricte, que desglossa un a un els mesos de l’any, a la pàgina 14, on l’autor recull tots els dies del mes d’octubre i els relaciona amb un sant o santa canònics, en comentar el dia 15, que s’escau en dissabte, s’hi escriu: «Santa Teresa de Jesús, v. y f., emparentada ab families catalanes».

Pàgina del Calendari referent al mes d’octubre

Sí, En Joan Baptista Batlle exposa amb totes les lletres que santa Teresa estava «emparentada amb famílies catalanes». O com em remarca també la bibliotecària barcelonina que em fa arribar el llibre: «Hi havia catalans a finals del XIX que pensaven o sabien que Santa Teresa tenia arrels a Catalunya». Efectivament. Però, com que això xoca frontalment amb tot el que sabem de la biografia oficial de la Santa, publicada en centenars d’estudis i biografies, és que la informació que recull i publica l’editor del Calendari, li havia de venir per via oral. Per la via del boca-a-orella, transmesa de generació en generació, i que, per tant, no es va poder censurar, ni esborrar, ni reescriure insidiosament.

L’esment a Santa Teresa, «emparentada amb famílies catalanes»

Això vol dir que, d’alguna o altra manera, a Catalunya, o potser només a Barcelona, s’havia conservat la tradició oral que Teresa, en estar emparentada amb famílies catalanes, havia de ser també catalana. De la mateixa manera que la llegenda de «La caixeta de Santa Teresa», recollida per En Pau Bertran en un any molt proper, pel fet que l’esmentava com a «abadessa», ens permetia també fer-la barcelonina i abadessa del monestir de Pedralbes, ara aquesta afirmació d’En Batlle, exempta de tot formulisme rondallístic i consignada com si es tractés d’una veritat axiomàtica, aporta nova claror i força renovada al tema. I ve novament a confirmar la conjectura que En Pep Mayolas i jo, però també d’altres estudiosos de l’Institut Nova Història, fa anys que venim formulant: que Santa Teresa era en realitat l’abadessa de Pedralbes Teresa de Cardona i Enríquez, membre de la nissaga reial catalana dels Cardona: filla d’En Joan Ramon Folc IV Cardona, comte i duc de Cardona i virrei de Nàpols; neboda del lloctinent del Principat de Catalunya i arquebisbe de Tarragona, l’erasmista Pere de Cardona, i cosina-germana del rei Ferran el Catòlic.

Jordi Bilbeny

https://www.inh.cat/articles/Santa-Teresa-estava-emparentada-amb-families-catalanes,-segons-un-calendari-del-1898

I aquí, més arguments:

Article en dues parts d’En Rafel Mompó:

https://www.inh.cat/articles/Mes-arguments-per-a-identificar-Santa-Teresa-de-Jesus-com-a-Caterina-de-Cardona-1-

https://www.inh.cat/articles/Mes-arguments-per-a-identificar-Santa-Teresa-de-Jesus-com-a-Caterina-de-Cardona-2-

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

A un any de les sentències …

A un any de les sentències … …convé refrescar la memòria!!!

I per fer-ho, aprofito aquesta piulada que he fet fa una estona:

Què en treuen d’estar a la presó i a l’“exili”? https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/10/01/que-en-treuen-destar-a-la-preso-i-a-lexili/

Què és en realitat l’actual “Generalitat de Catalunya”? https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/

Xirinacs-Conclusions dels 3 volums de “La traïció dels líders” https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/xirina

Acta Mesa Parlament Catalunya 27-O 2017: demostra l’acord de TOTS els 135 parlamentaris catalans -des del PP a les CUP- per enganyar al Poble Català -i a tots els Pobles-. I la votació secreta confirma la traïció de TOTS els 72 parlamentaris processistes. https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/12/181115

2 piulades sobre la inhabilitació de Torra

És senzill-12: Amb la nova prova q estem ocupats, i per commemorar l’1-O, el traïdor Torra inhabilitat per Madrid i el traïdor Torrent convocaran el Parlament de Catalunya pel proper 1-O i els 70 diputats traïdors faran la DUI. I així demostraran q no són traïdors. O NO HO FARAN?

3:34 p. m. · 28 de set. de 2020·Twitter Web App

https://twitter.com/LluisBotinas/status/1310573654800052224

 

https://twitter.com/LluisBotinas/status/1310877936111759360

És senzill-13: Per què cap de les veus q han sortit en mitjans contra la inhabilitació de Torra “escollit pel Parlament” ha dit la veritat q la explica: q els catalans estem sotmesos des 1714? Doncs perquè això destapa a Torra i a tota la Generalitat com carcellers del Poble Català!

11:43 a. m. · 29 de set. de 2020·Twitter Web App

NOTA: He fet un fil https://twitter.com/LluisBotinas/status/1310877938984849409 posant aquest enllaços a quatre articles d’aquest blog:

Què és en realitat l’actual “Generalitat de Catalunya”? https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/

Dirigents traïdors i crisi actual https://lagotacatalana.wordpress.com/2020/04/23/dirigents-traidors-i-crisi-actual/

Unitat per fer la D.U.I. molt aviat? https://lagotacatalana.wordpress.com/2020/09/14/unitat-per-fer-la-d-u-i-molt-aviat/

Què en treuen d’estar a la presó i a l’“exili”? Què en treuen d’estar a la presó i a l’“exili”?

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

Perill: activació d’antenes de telefonia!

Considero que escoltar/veure aquests tres vídeos

és imprescindible per a qui vulgui apropar-se a la veritat

i així impedir la segona onada de suposada COVID-19.

 

Localitzar i controlar les antenes de telefonia,

emissores de Radiacions Electro-Magnètiques que

(probablement)

causen els símptomes dels “casos de COVID-19” greus

 

Considero que l’aportació del metge de família JOSÉ LUIS SEVILLANO (més a baix trobeu una brevíssima presentació i els enllaços a tres entrevistes) porta a arribar a la hipòtesi/conclusió que l'”Operació Coronavirus” serveix per tapar la implantació, els assajos i els danys actuals (i imagineu els potencials!!!) de Radiacions Electro-Magnètiques (REM) que poden correspondre al cincgé o a algunes freqüències intermèdies (o superiors?) que estan sent provades. Els malalts greus, bastants fins a morir, a conseqüència de les REM de l’ona/assaig anterior, van quedar diluïts dins de la “primera ona” de la suposada “pandèmia de COVID-19” (diluïts ja que van ser inclosos en la la “primera ona” malalts de grip i d’altres malalties però que se’ls hi va posar l’etiqueta “COVID-19″).

I les autoritats sanitàries i polítiques ja van anunciar fa mesos que es produiria una “segona ona pandèmica de malalts de COVID-19” que, en realitat, correspondria a un nou assaig d’activació d’antenes activades. Explica el Dr. Sevillano que a França l’anunciada “segona ona de la pandèmia de COVID-19” ja va començar aquest 15 de setembre, dia en que es van reactivar les antenes, com ell va constatar directament a les tres antenes que són a la seva zona rural de 20 Km2. I aquí cal tenir molt present que vaig veure anunciar a TV3 que -si no ho vaig entendre malament- el 30 de setembre, ara, s’activarà la cincgé a tota Catalunya!

I -afegeixo jo, no pas el Dr. Sevillano- aquesta genocida “Operació tapadora pandèmia de coronavirus” també serveix: per incrementar la por; per aplicar confinaments i altres mesures repressives de control amb gestors-COVID, rastrejadors, aplicacions, militars, …; per afeblir física i psicològicament a la població amb les mascaretes i les altres “mesures de seguretat”; per intoxicar farmacològicament amb tractaments al·lopàtics que són quimioteràpia disfressada d’antivirals; … ; i per rematar i esterilitzar gran part de la població mundial mitjançant la vacuna genètica.

 

Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO

Nat a Madrid, resident des de fa 20 anys a una zona rural a França. Llicenciat a la Facultat de Medicina de Salamanca, promoció 92-98. Metge de família format a l’Hospital d’El Escorial, 1999-2002. Durant el confinament, va anar arribant poc a poc a la conclusió que els “malats greus i els morts de COVID-19” eren causats per les radiacions electromagnètiques emeses per antenes de telefonia situades a dalt de tres turons. I ja al acabar aquella onada, les autoritats franceses van avisar que el 15 de setembre s’haguessin fet les vacances i que tots (personal sanitari, militars, …) havien d’estar preparats i retornats al seu lloc de treball. I resulta que efectivament el Dr. Sevillano ha mesurat amb aparells que aquest 15 de setembre s’han tornat a activar les emissions de les antenes de telefonia, i per això torna a haver-hi “malats de COVID-19”.

1a. entrevista: 8/9/2020        1:16:04

https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/

Apellido Obligatorio              Jose_Miguel                176 subscribers

El médico de familia José Luis Sevillano nos habla de los síntomas que presentan los pacientes afectados por radiaciones electromagnéticas (como las de telefonía) y la enfermedad COVID-19.

 

2a. entrevista: 16/8/2020      2:20:12

https://youtu.be/brvhGE26hvA

Dr. JOSÉ LUIS SEVILLANO – ¿PREPARADOS PARA UNIR LAS PIEZAS?

EL EXPRESO DE MEDIA NOCHE           19.200 suscriptores

 

3a. entrevista: 20/9/2020      5:06:20

https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38

Dr. JOSÉ LUIS SEVILLANO – “SOLUCIONES”

EL EXPRESO DE MEDIA NOCHE           20.100 suscriptores

 

Bona digestió … i bona acció!

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular és l’autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

URGENT: Canvi de programa avui, dt. 22 (i dijous, 24)

DESMUNTEM “OPERACIÓ CORVIR”

On-line i Presencial a

Passatge de Gaiolà, 24, local. Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília. A 130 m. de la Sagrada Família. Metro: L2 i L5 Sagrada Família; L4 Verdaguer. Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Per diferents motius, avui, 22 de setembre (i dijous, 24), canvio la manera d’impulsar “Desmuntem l’‘Operació Coronavirus’, i instaurem la nostra Nova·Antiga forma de vida”. Ajorno la meva doble sessió número 22 del Cicle setmanal.

El motiu principal és que comença dins de només deu dies la CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE PLURAL-21, que es desenvoluparà des del divendres 2 d’octubre al diumenge 10, i he de concentrar-me en la seva organització, que va amb retard (Per cert, aprofito per demanar voluntaris que vulguin ajudar). I un segon motiu és que no he avançat prou en poder argumentar sòlidament la meva proposta de forçar una moratòria en l’aplicació dels tests PCR als centres escolars fins aconseguir-ne la seva prohibició.

El que farem a partir de les 19:30h. és passar dues de les tres entrevistes al Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO, metge de família (bon professional, perspicaç i crític) que ha aparegut recentment en tres entrevistes (en castellà) i que aporta unes observacions que considero molt importants per millor comprendre el que està passant.

El Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO va néixer a Madrid i resideix des de fa 20 anys a una zona rural a França. Llicenciat a la Facultat de Medicina de Salamanca, promoció 92-98. Metge de família format a l’Hospital d’El Escorial, 1999-2002. Fa tres mesos les autoritats ja van avisar que sobre el 15 set s’haguessin fet les vacances i que tots (personal sanitari, militars, …) havien d’estar preparats. I resulta que efectivament el Dr. Sevillano ha mesurat amb aparells que aquest 15 de setembre s’han tornat a activar les emissions de les antenes de telefonia i per això torna a haver-hi “malats de COVID-19”.

Avui passarem la primera entrevista (https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/, 1:16:04), i dijous la segona (https://youtu.be/brvhGE26hvA, 2:20:12). La tercera, de 5:06:20, es pot veure a https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38.

Jo seré present al local i aniré fent un seguiment del xat durant i després de les entrevistes al Dr. Sevillano.

Demano disculpes per no complir el que havia anunciat, però … arribo fins on arribo!

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

Dt. 15 (i dj. 17): Destrossant criatures a l’escola “segura”? – II

DESMUNTEM LA GENOCIDA “OPERACIÓ CORONAVIRUS”

que vol eliminar/esterilitzar 7.000 milions de persones.

I, simultàniament, instaurem nosaltres

la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA,

el NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE MUNDIAL

al servei de tots els pobles,

en benefici de més del 99% de la població.

Vint-i-unena doble sessió setmanal feta en directe a

Passatge de Gaiolà, 24, local, i retransmesa on-line.

Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília. A 130 m. de la Sagrada Família

Metro: L2 i L5 Sagrada Família; L4 Verdaguer. Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Activitat gratuïta

      El dimarts, 15 de setembre, 19:30h, sessió en català.

Es podrà seguir pel canal de LA GOTA CATALANA a YouTube:

(((Aquí trobeu el recull des del 14 d’abril dels vídeos de les sessions setmanals de Desmuntant l’”Operació Coronavirus” i, simultàniament, instaurant nosaltres la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població)))

Continuar destrossant criatures

amb “la tornada SEGURA a l’escola”? – II

Aprofundiré el vist a la primera part sobre

—les contradiccions i els perills de les anomenades “mesures de seguretat” (davant de què i de qui?) que els CRIMINALS que encara manen estan imposant a la “comunitat educativa”;

—les conseqüències negatives que inevitablement han de tenir sobre el creixement i la maduració dels alumnes;

—la necessitat, a fi de revocar-les, d’exigir a cada moment i en cada lloc quines són les seves “bases en la evidència publicades en revistes científiques”;

—…

I va conformant-se assumir la responsabilitat de cadascú en el seu lloc (pares, mestres, professors, directors, “responsables del sistema educatiu”, etc.).

NO rotund a l’ escola de la “Nova Normalitat”. Però també NO a l’escola de la lamentable Anterior Normalitat. Anem cap a l’escola de la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA que hem d’instaurar al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població.

És hora de reformar/revolucionar/canviar/recuperar l’escola … dins de la reforma/revolució/canvi/recuperació de tota la societat!

Lliguem la reflexió i la mobilització contra la destructiva “Nova Normalitat”, a re-instaurar un sistema educatiu al servei del coneixement, de les persones i de (totes) les comunitats!!!

NOTA: Dijous, 17 de setembre, 19:30h., sessió en castellà. Es podrà seguir per https://www.twitch.tv/plural_21/. (((Recopilación desde el 18 de marzo de los vídeos vídeos: Desmontando la “Operación Coronavirus” y, simultáneamente, instaurando nosotros NUESTRA NUEVA·ANTIGUA FORMA DE VIDA al servicio de todos los pueblos, de más del 99% de la población)))

Per Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

Unitat per fer la D.U.I. molt aviat?

I si l’11-S de menys mobilització popular física

fos el de més profunda moguda cap a la llibertat?

AQUESTA DIADA DEL 2020,

306a. COMMEMORACIÓ DEL 1714,

per sobre de la desmoralització provocada pels dirigents processistes,
i de la por-a-la-suposada-pandèmia-de-COVID-19, fabricada mundialment
però criminalment aplicada aquí pels mateixos dirigents processistes,

ELS CATALANS ESTEM FENT

UN DECISIU PAS CAP

A LA INDEPENDÈNCIA/LLIBERTAT

DE CATALUNYA:

MANIFEST PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA PER A FER LA D.U.I.

La millor manera que trobo de celebrar aquest 13 de setembre l’aniversari de la Consulta sobre la Independència feta a Arenys de Munt el 2009, és donar a conèixer als lectors de LA GOTA CATALANA (i contribuir des d’aquesta humil tribuna a fer-ne difusió) un MANIFEST que considero destinat a redreçar i a rellançar la mobilització del Poble Català per la independència/llibertat de Catalunya.

Em sembla que la (gran?) majoria de catalans sabem/sentim que la nostra lluita per recuperar la llibertat arrabassada el 1714, lluita rellançada justament pels sis centenars de Consultes sobre la Independència començades a Arenys de Munt (junt a la formació del Cercle Català de Negocis de Ramon Carner, i de Reagrupament de Joan Carretero), s’està afeblint degut:

1) a la inèpcia/covardia/traïció mostrada durant deu anys pels “nostres” dirigents processistes (començant pels desertors, uns fugits a l’estranger i els altres anant a fer-se protegir a les presons de Madrid),

i 2) a que aquests mateixos dirigents estan utilitzant la por generada gràcies a la genocida “Operació Coronavirus” per arraconar encara més l’objectiu “independència”. Al respecte, són molt significatives les declaracions del traïdor Joan Canadell (fet president de la Cambra de Comerç de Barcelona per la veterana traïdora Elisenda Paluzie) afirmant que ara “la independència no toca”, que “en els propers sis mesos no podem estar pendents de si tenim que fer una DUI, o de si tenim que sortir al carrer, o de si vindrà la policia a pegar-nos”, i que “cal estar pendents d’ajudar a les empreses per a que sobrevisquin” (quan justament acabar amb els entorn a 20.000 milions d’euros anuals d’espoliació fiscal permetria la salvació de nombroses empreses, oi?).

Doncs bé, Directe-68, l’únic partit independentista que hi ha a Catalunya (raó per la que és censurat tant per Madrid com per Barcelona, censura que queda demostrada pel fet que dos anys i mig després de la seva fundació, de dues Vagues Indefinides de Fam per la Independència del seu impulsor, David Raventós, i d’intensa activitat -com expressa el Manifest del que parlo-, no ha estat entrevistat, ni convidat, ni tan sols mencionat a cap mitjà de comunicació, ni processista ni anti-processista), ha pres la iniciativa d’impulsar el que inevitablement faria que assolíssim la independència/llibertat avui mateix o, com a màxim, a les properes eleccions.

Es tracta del MANIFEST PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA PER A FER LA D.U.I.

El matí de la Diada del 2020, Directe-68 va enviat aquest MANIFEST a 29 partits polítics legalitzats que s’autoanomenen independentistes perquè es reclamen de la independència de Catalunya, i després es va informar d’aquest fet a 650 mitjans de comunicació i periodistes.

A continuació, es va pujar el Manifest

—al Web del partit promotor d’aquesta iniciativa: DIRECTE-68, http://directe68.cat/Manifest-Unitat-per-la-DUI.pdf

—a FaceBook: https://www.facebook.com/996494953824293/posts/1841685399305240/

—a Twitter: https://twitter.com/Directe68/status/1304348509366358018?s=19

—així com als grups de militants i simpatitzants de la RIC (Resistència Independentista Catalana) a WhatsApp i a Telegram.

Després es va començat a difondre militantment i per les xarxes el més àmpliament possible.

I de seguida es va iniciar la recollida de signatures de suport aquí:

http://unitatperladui.directe68.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ti4CSjobl-mY5n7Ic7nNUC7fbPlCjhe4kj71d7gO2JppXQ/viewform?fbzx=2945734451052769019

No es pot afirmar -però tampoc s’hauria de descartar, perquè els dirigents processistes, TOTS TRAÏDORS, són especialistes en programació però també en contraprogramació- que la irrupció social i política a bon matí de l’11S d’aquest MANIFEST PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA PER A FER LA D.U.I. hagi influït en que, durant la Diada, els discursos:

A) de (la traïdora amb 30 anys de pràctica divisionista anticatalana) Elisenda Paluzie, de l’ANC, i de (més novell traïdor, però també mentider compulsiu que ENCARA és professor a l’UPF de -¡¡¡caram, quina casualitat!!!- … precisament …  ¡Ètica Periodística!) Marcel Mauri, d’Òmnium Cultural, es centressin totalment en “exigir la unitat de Puigdemont i Junqueras i dels seus respectius partits per guanyar les properes eleccions i, si es superés el 51% (((((contradient a la Comissió de Venècia, que desaconsella posar cap percentatge mínim perquè fixar un percentatge mínim de “SÍ” facilita el sabotatge per part dels partidaris del “NO”!))))) per fer la DUI en el primer Ple del Parlament” (petició d’unitat que, de totes maneres, és incomplerta atès que deixa fora als traïdors i divisionistes dirigents de les CUP),

B) del també traïdor Aragonés des del carrer (i des de la foscor, del traïdor número 2 Junqueras -des del seu camuflatge de fals “pres polític”- i d’altres dirigents traïdors d’ERC) insistint en la necessitat d’unió davant la probable sentència inhabilitadora de “la justícia” (sense afegir, com mai fan, l’adjectiu “castellana” o “estadoespañola”) contra el traïdor (i, a més, xenòfob) Torra. I, sobre tot, ressaltaven la necessitat de convocar eleccions autonòmiques de seguida “per evitar que les convoqui Madrid”,

C) del traïdor número 1 Puigdemont, qui, des del seu camuflatge de fals “exiliat”, “insta a assolir la unitat estratègica amb totes les forces (…) q volen i desitgen que el poble de Cat pugui (…) construir un estat independent”, i diu que “(…) ens hem de preparar col·lectivament, individualment, institucionalment i políticament (…) per derrotar el règim autoritari de Madrid”,

D) de tots els-petits-partits-que-es-defineixen-com-a-independentistes que, no les he buscat però segur que han fet declaracions (si me l’has vols enviar, moltes gràcies!) demanant/reclamant/exigint la unitat dels grans-partits-que-es-defineixen-com-independentistes … això sí, després de fer-los moltes crítiques (però, “prudentment”, sense mai traspassat la línia vermella d’afirmar que TOTS SÓN TRAÏDORS AL POBLE CATALÀ).

On segur que, per raons cronològiques, no va poder influir el mencionat MANIFEST PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA PER A FER LA D.U.I. és en el Manifest de l’Esquerra Independentista per la Diada 2020 impulsat pels traïdors dirigents de les CUP amb data del mateix 11-S. Sobre el tema de “la unitat” hi diuen: “(…) teixir la màxima unitat bastida entorn d’un programa revolucionari. (…) en la unió de totes les lluites arreu del nostre territori, podrem construir la independència del país. La independència del capital i dels estats espanyol i francès. La independència per decidir com volem organitzar l’economia, la independència perquè el territori no sigui una font de diners, la independència per construir uns Països Catalans on el centre sigui la vida de les persones i no el benefici dels rics.” O sigui que la “unitat revolucionària” dels traïdors dirigents de les CUP promet per a no es sap quan (en realitat, per mai) una independència respecte de gairebé tot excepte la força de la gravetat, però que en realitat és un obstacle a la independència que ara volem els catalans i que és ara quan estem lluitant-la per guanyar-la: la independència concreta a conquerir ara respecte de Madrid/Castilla/Estado-Español!

Un cop assolida la independència, els catalans, per fi de nou lliures després de 306 anys de sotmetiment, ja decidirem com ens organitzem. I, per cert, la mundial genocida “Operació Coronavirus” que els dirigents processistes traïdors ens estan aplicant criminalment, genera unes condicions especials -aquí els CRIMINALS són els mateixos que els TRAÏDORS!!!- que facilitarien implementar canvis profunds en tots els àmbits de la societat del “Principat de Catalunya alliberat”. I sí, aquesta és la meva proposta PER DESPRÉS d’assolir la independència; si la posés abans -com fan els dirigents de les CUP amb les seves propostes “revolucionàries” com a condició prèvia-, jo també seria un divisor dels catalans, un obstacle a assolir ara la independència/llibertat de Catalunya … com efectivament són un obstacle els traïdors dirigents de les CUP.

Et convido, lector de LA GOTA CATALANA:

1.- a llegir/estudiar atentament el MANIFEST proposat per Directe-68 i a fer-ne una valoració crítica acurada (que m’encantaria escrivissis i em fessis arribar),

2.- si et sembla prou interessant/important, a que el difonguis al màxim possible, i a que el signis a http://unitatperladui.directe68.cat,

i 3.- a que et preguntis (i si et sembla, em facis arribar la resposta) quin dels partits (gran o petit) que s’autoproclamen independentistes et sembla que hauria de ser el primer en donar suport al MANIFEST de Directe-68, i per quines raons. I també quin(s) i per quines raons et sembla que NO farà seu aquest MANIFEST. I cal tenir present que en aquesta cursa per enviar responsables a la reunió proposada Directe-68, també hi entren l’ANC i Òmnium.

De moment, i per facilitar-ne la lectura/estudi, poso a sota el text complet del MANIFEST.

Fins aviat!

Lluís Botinas 

 

  MANIFEST PER LA UNITAT INDEPENDENTISTA PER A FER LA D.U.I.

Arran de la situació mundial sense precedents en els àmbits de la vida, de les llibertats i de l’economia -estat derivat de la gestió de la crisi anomenada “pandèmia de Covid-19”-, la situació a Catalunya aquesta Diada del 2020 fa encara més necessària i urgent la nostra independència, i així poder recuperar la sobirania indispensable per a fer-hi front adequadament. Amb la independència assolirem la llibertat d’expressió i el dret a la informació, les llibertats individuals, la separació de poders i el respecte a la voluntat popular dels catalans, inexistents a l’Estat espanyol.

Tant és així que els màxims representants de la Generalitat han manifestat que una Catalunya independent hauria gestionat més bé la situació i s’hauria salvat vides. Aquesta afirmació tan rotunda els compromet moralment i legal a fer la independència de manera immediata. En realitat, no caldria esperar a fer unes noves eleccions atès que els actuals dirigents podrien convocar avui mateix una sessió plenària del Parlament de Catalunya i, amb la majoria de 70 escons elegits el 21-D del 2017 en candidatures independentistes, fer ara la Declaració d’Independència. I proclamar i fer efectiva la independència volguda per la major part del poble de Catalunya seria un importantíssim impuls d’il·lusió i de força, elements que tant convenen en aquests moments per a revertir l’actual situació d’incertesa.

És palès que els defensors de perllongar l’ocupació espanyola volen, amb el pretext de la crítica situació actual, que ajornem indefinidament la independència per a centrar-nos en els problemes que ells anomenen “reals”. Com si declarar la independència i així, per exemple, poder acabar amb l’espoliació del 8-10 % anual, i poder fer lleis catalanes que no siguin sistemàticament anul·lades pel que passaria a ser l’estranger “Tribunal Constitucional de España”, no fos gaire real, no fos condició necessària i suficient per a millorar la vida diària de la ciutadania catalana, i per a fer un dels millors països del món.

Aquest comportament immoral és una repetició del que va passar després dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017. Per saber la veritat, la societat catalana exigeix -entre d’altres- que s’indaguin les vinculacions entre els serveis secrets espanyols i els presumptes autors. Els familiars de les víctimes i la societat catalana tenim dret a la veritat.

Per a fer possible la independència cal que s’implementi l’actual manament popular atorgat el 27 de setembre del 2015 a les eleccions plebiscitàries i confirmat pel referèndum del 1r d’octubre. I aquesta implementació es podria fer avui mateix, com s’ha assenyalat abans, o bé, subsidiàriament, es podria convocar de manera immediata unes eleccions al Parlament on tots els partits que volem la Independència per a Catalunya, hi anem units amb el sol punt programàtic de Declarar la Independència al primer ple car de segur que hi haurà una clara majoria absoluta d’escons.

En aquest Manifest considerem que són partits independentistes tots els partits que es defineixen d’aquesta manera, siguin els partits actualment amb representació parlamentària (JxCat-PDeCAT, ERC, CUP) com tots els que no hi tenen representació però que estan legalment constituïts.

Amb aquest objectiu unitari, la nostra Assemblea General Constituent d’aquest darrer 15 de febrer, entre d’altres temes, va aprovar per unanimitat començar a fer entre els partits independentistes les gestions necessàries per a aconseguir un objectiu decisiu: presentar-nos a les eleccions amb la unitat de tots els independentistes.

Considerem que els nostres milers de simpatitzants (que ara comencen a ésser coneguts com “els Directes”) es posicionen a favor de la línia de Directe-68, clarament exposada a l’audiovisual “LA MENTIDA, el documental de LA VERITAT”, al llibre “Traïció a la independència”, als -a data d’avui- 128 programes de Radio Hadrian i 104 programes en directe “Preguntes i respostes”, a una vintena de presentacions públiques a ciutats de Catalunya, i a d’altres accions fetes d’ençà de la constitució de Directe-68 el març del 2018.

Però per tal d’obtenir la unitat dels independentistes, els Directes ens comprometem, davant dels partits independentistes i de la ciutadania catalana, a renunciar a qualsevol lloc a les llistes i a fer la millor feina per tal que el somni de la independència es faci realitat de seguida. Considerem essencial, per tant, que tots els independentistes deixem enrere els retrets i que tots col·laborem a fer la Independència de la sola manera possible: formar una llista unitària i declarar la independència al primer ple del Parlament de Catalunya. Això vol dir que a Directe-68 fem públic que no empaitem càrrecs ni reconeixement, i que estem disposats a assumir que podríem anar errats, de manera que tot allò viscut del 2009 ençà (desunió, incompliments, falses declaracions d’independència, declaracions als judicis, demanar un nou referèndum quan ja n’hem guanyat un, etc.) pugui tenir algun tipus d’explicació senzilla i lògica diferent a la qual nosaltres hem donat. Manifestem que solament som poble català que actuem políticament en defensa pròpia. Si anem tots plegats i fem la independència efectiva i irrevocable, reconeixerem que anàvem errats i demanarem perdó amb la immensa joia de per fi ser lliures i de tenir la consciència neta.

Presentar-nos a les eleccions amb una candidatura única de tots els independentistes per tal d’obtenir 68 o més diputats/des que declarin la Independència en el primer ple, és la manera més senzilla i lògica de fer la independència, i en canvi n’és la sola que no s’ha provat. Aporta tots aquests avantatges:

1) Torna la il·lusió, l’esperança i la força al poble català.

2) Respecta la voluntat de la major part dels independentistes.

3) Evita baralles entre independentistes.

4) Permet que no es perdi cap vot i maximitza els resultats gràcies a la llei d’Hondt, que beneficia les llistes més votades.

5) Ajorna la lluita ideològica fins després de fer la declaració d’independència que aquí es proposa.

6) Suposa un full de ruta clar i ràpid cap a la Independència.

7) En l’àmbit internacional, envia un missatge inequívoc que hi haurà independència i permet negociar-ne des d’ara el reconeixement, atès que, un cop acordada la llista única per a fer la Declaració d’Independència, aquesta serà segura, i per a confirmar-la solament caldrà que es facin les eleccions.

8) Permet incorporar personalitats socials no polítiques, que no tenen lloc en un Parlament legislatiu però sí en un Parlament que es dissolgui un cop guanyades les eleccions, feta la Declaració d’Independència, baixades les banderes de l’estat ocupant, i havent-la publicat al DOGC i comunicat a totes les ambaixades i organismes internacionals.

9) Madrid no hi tindria res a fer. I les amenaces de repressió restarien destapades com el que van ser i tan sols poden ser: guerra psicològica per activar la por que ens ha inculcat durant segles.

RESUMINT:

L’anunci i constitució d’una Candidatura Unitària per la Independència:

A) “Eixamplaria la base” instantàniament,

B) Seria l’estratègia de “confrontació intel·ligent amb l’Estat espanyol” més senzilla i eficaç que es pugui fer.

A més, aquest compromís d’unitat independentista electoral amb el poble de Catalunya haurà de ser contractual i d’estar refermat notarialment per tal que mai més el poble de Catalunya no pugui ser sorprès o decebut per aquells qui cobren perquè tenen el compromís d’executar la voluntat popular.

El poble de Catalunya, d’ençà de les Consultes sobre la Independència iniciades a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, durant més de deu anys, ha guanyat sobrerament la independència tot fent centenars de consultes, ha fet les manifestacions més nombroses realitzades a Europa i ha guanyat la independència a les eleccions plebiscitàries del 27-S de 2015; cosa que es va tornar a confirmar al referèndum guanyat el 1r d’octubre de 2017.

És, doncs, moment de tornar al poble -que tan bé s’ha mobilitzat- la direcció de la lluita per a recuperar la llibertat perduda l’11 de setembre de 1714, i de limitar el paper dels partits a acompanyar i a certificar aquesta voluntat, i no pas a dirigir-la, anul·lar-la o ajornar-la.

Per tot això exposat, Directe-68 convida a una cimera de partits independentistes, siguin o no parlamentaris; reunió que serà emesa íntegrament i en obert a tot Catalunya per tal que el que diu la lògica, i el que la major part de la ciutadania demana, es faci realitat tan aviat com sigui possible. I també de la manera més transparent possible.

I per tal de no perdre més temps i gestionar ràpidament l’acord del lloc, del dia, de l’hora i de la manera de desenvolupar la trobada, demanem que en un termini màxim de vint-i-un dies, fins al 1r d’octubre inclòs, cada partit independentista nomeni un responsable d’alt nivell que es posi en contacte amb nosaltres per mitjà del correu electrònic unitatperladui@directe68.cat

Estem guanyant i guanyarem!!!

Visca Catalunya de nou Lliure!!!

David Raventós i Gaset

President de Directe 68

Comissió Executiva
Directe-68

Barcelona – 11 de setembre de 2020

Directe 68®    |   www.directe68.cat    |    info@directe68.cat

Podeu expressar el vostre suport al manifest tot signant a                                 unitatperladui.directe68.cat

Dt. 8 (i dj. 10): Destrossant criatures a l’escola “segura”?

DESMUNTEM LA GENOCIDA “OPERACIÓ CORONAVIRUS”

que vol eliminar/esterilitzar 7.000 milions de persones.

I, simultàniament, instaurem nosaltres

la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA,

el NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE MUNDIAL

al servei de tots els pobles,

en benefici de més del 99% de la població.

Vintena doble sessió setmanal feta en directe a

Passatge de Gaiolà, 24, local, i retransmesa on-line.

Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília. A 130 m. de la Sagrada Família

Metro: L2 i L5 Sagrada Família; L4 Verdaguer. Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Activitat gratuïta

      El dimarts, 8 de setembre, 19:30h, sessió en català.

Es podrà seguir pel canal de LA GOTA CATALANA a YouTube:

(((Aquí trobeu el recull des del 14 d’abril dels vídeos de les sessions setmanals de Desmuntant l’”Operació Coronavirus” i, simultàniament, instaurant nosaltres la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població)))

Continuar destrossant criatures

amb “la tornada SEGURA a l’escola”?

Després de les destrosses (tant de bo reparables!!!) del confinament, ¿què impliquen “les mesures de seguretat” imposades a les criatures per a que puguin tornar a unes escoles que ARA es reconeix que es van tancar precipitadament i incorrecte, i sense cap base científica?

Ara … quines són les “bases científiques” de les anomenades “mesures de seguretat” que els CRIMINALS que encara manen estan imposant a la “comunitat educativa”?

I aquí hi entra la responsabilitat de cadascú en el seu lloc: pares, mestres, professors, directors, “responsables del sistema educatiu”, etc.!

Anar … a quina escola: a la de la “Nova Normalitat”? A la de la lamentable Anterior Normalitat? O bé a la de la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA que hem d’instaurar al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població?

És hora de reformar/revolucionar/canviar l’escola … dins de la reforma/revolució/canvi de tota la societat!

Lliguem la reflexió i la mobilització contra la destructiva “Nova Normalitat”, a re-instaurar un sistema educatiu al servei del coneixement, de les persones i de (totes) les comunitats.

NOTA: Dijous, 10 de setembre, 19:30h., sessió en castellà. Es podrà seguir per https://www.twitch.tv/plural_21/. (((Recopilación desde el 18 de marzo de los vídeos vídeos: Desmontando la “Operación Coronavirus” y, simultáneamente, instaurando nosotros NUESTRA NUEVA·ANTIGUA FORMA DE VIDA al servicio de todos los pueblos, de más del 99% de la población)))

PD: Finalment, em sap greu comunicar que s’ha ajornat sine die el Congrés Virtual anunciat pel dg. 13 de setembre.  Ajut per fer-lo l’abans possible!!!

Per Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )

Dt. 1 (i dj. 3): Davant quin perill estem, i què fer per guanyar?

DESMUNTEM LA GENOCIDA “OPERACIÓ CORONAVIRUS”

que vol eliminar/esterilitzar 7.000 milions de persones.

 

I, simultàniament, instaurem nosaltres

la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA,

el NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE MUNDIAL

al servei de tots els pobles,

en benefici de més del 99% de la població.

 

Dinovena doble sessió setmanal feta en directe a

Passatge de Gaiolà, 24, local, i retransmesa on-line.

Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília. A 130 m. de la Sagrada Família

Metro: L2 i L5 Sagrada Família; L4 Verdaguer. Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Activitat gratuïta

      El dimarts, 1 de setembre, 19:30h, sessió en català.

Es podrà seguir pel canal de LA GOTA CATALANA a YouTube:

(((Aquí els vídeos anteriors de Desmuntant l’”Operació Coronavirus” – del 14 d’abril al 28 de juliol)))

Aprofundiré i sistematitzaré:

Davant quin perill estem,

i què fer per guanyar?

 

Perquè aquest cop no hi hauria segona oportunitat:

HEM DE GUANYAR …

… I HA DE SER RÀPID!

Ens toca als Líders Naturals del Poble Català i de tots els Pobles (entre Líders Naturals ens entendrem … segur!)

—fer el pas d’assumir la responsabilitat

—treure TOTS els actuals Líders Artificials, que han estat formats, seleccionats, entrenats, filtrats a cada esglaó de poder, etc., per tal que, amb total fredor, actuïn CRIMINALMENT contra el seu respectiu Poble. A Catalunya, a més, resulta que els CRIMINALS són els mateixos TRAÏDORS que han impedit la independència/llibertat de Catalunya. O sigui que aquí impedir el genocidi implica recuperar la llibertat de Catalunya.

—…

—i instaurar nosaltres la NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA, el NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE MUNDIAL al servei de tots els pobles, en benefici de més del 99% de la població.

VISCA CATALUNYA DE NOU LLIURE!

NOTA: Dijous, 3 de setembre, 19:30h., sessió en castellà. Es podrà seguir per https://www.twitch.tv/plural_21/. (((Recopilació vídeos en castellà: Desmontando la “Operación Coronavirus” – del 18 de març al 30 de juliol)))

PD: el Congrés Virtual anunciat pel dg. 6 de setembre s’ha reorganitzat i es retarda al dg. 13. Informaré quan tingui novetats!

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. En particular sobre salut, autor de llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )