Instància al Conseller de Salut: SOBREMORTALITAT!!!

NOTA PRÈVIA: Considero important aquesta acció (personal o col·lectiva, ja que s’hi pot recollir més persones) que he trobat (a més, ¡¡¡en català!!!): enviar una instància (en el PDF -segon enllaç tot seguit a sota d’aquesta NOTA- hi ha nombrosos enllaços a documentació oficial i a articles apareguts en mitjans establerts) pressionant al Conseller de Salut per a que investigui les causes de la SOBREMORTALITAT que hi ha des de que es va començar a injectar a la població el març del 2020. Recullen “Adhesions” tant d’entitats com de persones (i un altre “a més”: s’hi pot posat l’enllaç a una Web) https://peldebatsocial.wordpress.com/adhesions/ . Jo acabo de posar-m’hi personalment com “Impulsor de https://lagotacatalana.wordpress.com/

https://peldebatsocial.wordpress.com/2022/12/19/instem-el-conseller-de-salut-de-la-generalitat-a-investigar-la-sobremortalitat/

Instància al Conseller de Salut-Sobremortalitat-5p

 

A l’atenció del CONSELLER de SALUT

de la GENERALITAT de CATALUNYA

 

Sr. Manel Balcells i Díaz

 

El Sr/a………………….………………………………………………………………, amb DNI. …………………………, i domicili a efectes de notificació (adreça, codi postal, ciutat): …………………………………………………………………………………………………………… Tel. contacte………………………. e-mail:…………………………………………………………………………….

davant la Direcció General del Departament de Salut Pública, compareix amb representació meva (((i de les persones que degudament identificades -Nom, Cognoms, Adreça de notificació, Telèfon, e-mail- es relacionen al final))) per a exercitar el DRET DE PETICIÓ reconegut en l’article 29 de la Constitució i desenvolupat, entre d’altres, en els articles 2 i 3 de la Llei Orgànica 4/2002, del 12 de novembre, reguladora del dret de petició, demanant l’obertura d’una investigació sobre les causes que estan provocant el significatiu increment de mortalitat en aquesta Comunitat, des del 2021, per la qual cosa:

         EXPOSA (((EXPOSEM)))

PRIMER.- Que, segon es desprèn de l’últim informe de 12 d’octubre de 2022 del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, l’excés de mortalitat durant els mesos de gener a octubre de 2022 es de 33.489, de les quals 5.827 morts són “atribuïbles a la temperatura”, mentre que de la resta es desconeix la causa.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/InformesMoMo2022/MoMo_Situaci%c3%b3n%20a%2025%20de%20octubre%20de%202022_CNE.pdf

Les referides dades venen a posar de manifest que des de l’any 2021 s’està registrant un nombre de defuncions per totes les causes molt superior a l’esperat, amb un increment significatiu en aquest darrer període, havent passat d’un excés de 3.000 morts al novembre de 2021, a un excés de més de 11.000 morts el mes de juliol de 2022,  superant fins i tot, a data d’octubre de 2022, l’excés de mortalitat registrat durant tot l’any 2021, que va ser ja de 24.490 persones.

SEGON.- El mateix informe de l’Institut Carlos III mostra un excés de mortalitat per a la Comunitat de Catalunya de 2.757, de les quals 706 son “atribuïbles a la temperatura”, el que suposa igualment, un increment considerable respecte de la sobremortalitat registrada en 2021, que va ser de 2.200.

TERCER.- Que han anat apareixent un nombre creixent de publicacions i notícies en relació amb la sobremortalitat, sobretot  en mitjans d’àmbit comarcal o regional, encara que també en altres nacionals, sense haver arribat, en cap cas, a la rellevància que aquesta informació hauria de tenir per a la ciutadania.

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/mortalidad-dispara-cantabria-20220817125937-nt.html

https://www.farodevigo.es/galicia/2022/10/05/galicia-registra-exceso-mortalidad-65-76798487.html

https://diario16.com/aumento-de-mortalidad-inexplicable/

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-alcalde-exige-junta-auditoria-determinar-causas-exceso-mortalidad-leon-20220807110340.html

https://www.canarias7.es/sociedad/salud/mortalidad-canarios-anos-20221010212721-nt.html

https://www.lne.es/asturias/2022/10/02/medicos-piden-salud-investigue-exceso-76634782.html

https://theobjective.com/sociedad/2022-10-17/exceso-muertes/#Echobox=1665981157

https://www.larazon.es/salud/20211206/tbkbf5ze2zfmvgpmde4gyupemq.html

https://elpais.com/sociedad/2022-08-01/el-exceso-de-muertes-este-julio-quintuplica-la-media-de-ese-mes-y-no-solo-por-el-calor-y-la-covid.html

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-exceso-de-mortalidad-en-espana-casi-triplica-la-media-europea-7039

Fins i tot s’ha registrat aquest excés de mortalitat en franges d’edat compreses entre els 0 i 14 anys, la qual cosa resulta, si més no, encara molt més escandalós i preocupant. En relació a aquest tema va fer referència recentment en el Parlament de Canàries,  el diputat David de la Hoz, i sorprenentment tampoc ha tingut la repercussió que mereix, ni en els mitjans ni en les institucions públiques.

https://diario16.com/el-exceso-de-mortalidad-infantil-llega-al-parlamento-canario/

https://www.alertadigital.com/2022/10/09/el-exceso-de-muertes-de-ninos-en-europa-se-ha-multiplicado-por-8-desde-la-implementacion-de-la-vacuna-covid/

Així mateix és preocupant l’increment/aparició d’unes certes patologies en edats que fins avui no s’havien vist pràcticament afectades.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/actualizacion-sobre-el-riesgo-de-miocarditis-y-pericarditis-con-las-vacunas-de-arnm-frente-a-la-covid-19/

https://sevilla.abc.es/sevilla/numero-ictus-andalucia-multiplica-20220722185752-nts.html

https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/ses-activa-viernes-codigo-ictus-pediatrico-extremadura_1_9131989.html

QUART.- Que el panorama internacional, tant a Europa com en altres països, reflecteix una situació similar a la nostra, confirmant-se, per altra banda, la correlació entre els índexs de taxa de “vacunació COVID” i l’excés de mortalitat dels països europeus, amb l’agreujant de l’esmentada sobremortalitat infantil, tal com es recullen, tant als registres oficials, com en alguns mitjans de comunicació.

https://euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-mortality

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1

https://www.abc.es/sociedad/espana-portugal-lideran-mortalidad-inesperada-europa-20220904220756-nt.html

https://www.rtve.es/noticias/20220909/vacuna-coronavirus-mundo/2073422.shtml

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/refuerzos-vacunas-covid-19-europa_120102_102.html

CINQUÈ.- Que les dades oficials sobre efectes adversos i morts reportades associades a la “vacunació Covid-19” són realment alarmants, i han superat per molt a les estadístiques de qualsevol altre producte o medicament utilitzat en els anys anteriors.

https://www.aemps.gob.es/informa/17o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunascovid-19/

https://www.adrreports.eu/en/index.html

https://openvaers.com/covid-data

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

https://vigiaccess.org/

https://openvaers.com/covid-data/mortality

SISÈ.- Que s’estan desatenent les advertències i els informes de científics de prestigi nacional i internacional sobre l’eficàcia i seguretat d’aquestes “vacunes Covid-19”, com ara el Dr. Rafael Bornstein Sánchez (Cap de Servei d’Hematologia de l’Hospital Central de La Creu Roja de Madrid), el Dr. Juan Erviti (farmacèutic, Cap de la secció d’Innovació i Organització del Servei Navarrès de Salut-Osasunbidea) en el seu article al costat del Dr. Peter Doshi (Professor de Farmacologia de la Universitat de Merylan, USA, i membre de l’equip editor del British Medical Journal), o el Dr. Aseem Malhorta (cardiòleg en UK), així com un nombrós grup de metges a nivell mundial (Declaració de Crisi Mèdica), en les quals, es posa de manifest l’elevat índex de correlació entre la vacunació contra la Covid-19 i la sobremortalitat, que fa imprescindible un estudi a fons de la causalitat entre tot dos fenòmens -segons evidència en el estudi estadístic el científic Igor Chudov- i la necessitat de paralitzar aquesta campanya de vacunació.

https://gaceta.es/espana/son-las-vacunas-covid-19-verdaderamente-seguras-20221014-1021/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283

https://diario16.com/el-cardiologo-aseem-malhotra-presenta-su-estudio-revisado-por-pares-sobre-la-eficacia-y-la-seguridad-de-las-vacunas-arnm-exige-la-retirada-inmediata-de-las-vacunas-covid-19/

https://medicalcrisisdeclaration.com/

https://igorchudov.substack.com/p/proven-relationship-covid-boosters?utm_campaign=post&utm_medium=web

SETÈ.- Que els propis informes publicats per Pfizer el passat 1 de març de 2022 als EUA, per ordre judicial revelen una llista de “efectes adversos” alarmants dels quals tampoc s’ha informat la població mitjançant un adequat i correcte procediment de consentiment informat, eludint, a més a més, la prescripció mèdica necessària, tal i com s’estipula en l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i en les fitxes tècniques d’aquests medicaments.

https://phmpt.org/pfizers-documents/

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html

VUITÈ- Que el desconeixement de las causes que justifiquen aquestes xifres primerament, i la més recent negativa per part del Ministeri de Sanitat, a què aquestes dades es tinguin en compte, i siguin estudiades i analitzades, constitueixen un exercici d’irresponsabilitat sense precedents, tractant-se de la vida dels seus conciutadans i sent la institució encarregada de vetllar per la salut de tothom, el que resulta completament inacceptable.

https://diario16.com/la-ministra-darias-afirma-que-le-gustaria-saber-a-que-se-debe-que-espana-este-registrando-uno-de-los-mayores-datos-de-muertes-a-nivel-europeo-y-los-expertos-denuncian-que-nadie-esta-explicando-que-ocu/

https://theobjective.com/espana/2021-12-19/espana-europa-exceso-mortalidad/

A més a més, diversos parlamentaris europeus han denunciat la manipulació de grans farmacèutiques com Pfizer, que, segons ha reconegut recentment en seu parlamentària, mai va testar si realment la “vacuna” servia per a prevenir la transmissió, mantenint total opacitat en els contractes, censurant i ocultant aquesta informació per part de plataformes com Youtube, el que, a més de confirmar la deslegitimació de la implementació del Passaport Covid -amb el que ha suposat: la discriminació i generació d’odi/conflicte social, fins i tot  entre familiars, constitueix un exercici antidemocràtic totalment deplorable e inadmissible.

https://www.lasrepublicas.com/2022/10/21/youtube-censura-una-rueda-de-prensa-de-parlamentarios-europeos-en-la-sede-institucional/

NOVÈ.– Que el que es planteja és competència de l’òrgan al qual ens dirigim segons el que disposa en el Reial Decret 852/2021, que segons l’article 4, ha d’assumir les funcions de promoció de la salut i la prevenció de les malalties i lesions, així com impulsar els plans de salut i programes de sanitat; així com es disposa en la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació sanitària a Catalunya i el Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut, tasca que serà impossible que compleixi sense investigar situacions extraordinàries com les que informem, que alhora serveixin de base perquè es compleixin els objectius d’altres Direccions Generals com la de Cartera Comuna de Serveis i Farmàcia que ha de disposar d’informació rigorosa per a la seva utilització i seguiment dels resultats en salut dels medicaments.

Per tot l’exposat,

SOL·LICITO   (((SOL·LICITEM)))

Que havent presentat aquest escrit, i pels fonaments legals exposats, s’admeti i, en conseqüència, per l’exhaustiu de les dades proporcionades i la seva responsabilitat de càrrec públic al capdavant d’aquesta Conselleria, ordeni l’oportuna investigació sobre les causes que estan provocant el significatiu increment de mortalitat a Catalunya des del 2021, detallant l’estat de vacunació dels morts per territoris, franges d’edat i número de dosis rebudes, i incloent, a més, una anàlisi contrastat i transparent d’una mostra de vials prou representativa per part de laboratoris públics i d’independents. De la mateixa manera, es sol·licita una determinació causal de les defuncions esdevingudes, morts que, davant l’aparent i suposada manca de les corresponents proves forenses que determinin la seva causa, en cap cas han pogut ser atribuïdes ni a la calor -una cosa sorprenent per sí mateixa, tenint en compte el nivell de temperatura i les xifres de morts per aquesta causa en anys anteriors- ni a la COVID-19.

Esperem rebre resposta acurada i rigorosa ben aviat per part seva.

 

Signatura

Sr/Sra.

Barcelona, …………………………………………………

 

Nom

Cognoms

Adreça de notificació

Telèfon

e-mail