Moren ja més “vacunats” que no-“vacunats”?

https://twitter.com/LluisBotinas/status/1417129663349108739

 4:30 p. m. · 19 de jul. de 2021

“Injeccions beneficioses”? NO FOTEU, CRIMINALS!-23:

Els “nostres” CRIMINALS responsables sanitaris no només ens amaguen el número important de morts haguts després de rebre una injecció https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2021/07/210515-resum-reaccions-despres-injeccions-a-ueukusa-5p.doc

sinó que també ens amaguen que ja moren proporcionalment més persones vacunades que no-vacunades:

Barcelona (Cap i Casal del Principat de Catalunya, ciutat ocupada des de l’11 de setembre del 1714), 19 de juliol del 2021

LLUÍS BOTINAS, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21