Es censura que les injeccions estan MATANT!

https://twitter.com/LluisBotinas/status/1401145912068612099

1:56 p. m. · 5 de juny de 2021

“Injeccions inofensives”? NO FOTEU, CRIMINALS!-19:

La mort de dues dotzenes de persones per trombes després de rebre una injecció d’AstraZeneca (AZ) va portar a que 20 estats paralitzessin la seva aplicació, i -AFORTUNADAMENT- a la desconfiança d’una part important de la població.

Madrid ha reconegut 4 morts d’aquest tipus: https://twitter.com/i/status/1399441363574444032. Barcelona, ni un!

Però resulta que segons dades enviades ESPONTÀNIAMENT pels afectats i recollides per PER ORGANISMES OFICIALS (però SILENCIADES/CENSURADES), i per percentatge dels MORTS respecte dels lesionats:

A) al Regne Unit (UK): 1) AZ mata (avortaments i suïcidis apart) 19 vegades més per altres causes (trastorns generals, cardíacs, vasculars, del sistema nerviós, del respiratori, etc.; infeccions; …) que per trombes: https://twitter.com/LluisBotinas/status/1381959537662455810; i 2) Pfizer mata el doble que AZ.

I B) a Europa (segons EudraVigilance): 1) Pfizer mata el triple que AZ; 2) Moderna mata 4 vegades més que Pfizer i 12 vegades més q AZ; i 3) Janssen mata més del doble que Pfizer i 8 vegades més que AZ.

Ah! Però això passa a l’UK i a Europa, no pas aquí, oi?: https://twitter.com/LluisBotinas/status/1393933930059997189

És clar: AQUÍ S’ESTÀ CENSURANT EL NÚMERO DE MORTS (i de danyats) DESPRÉS DE REBRE UNA INJECCIÓ: https://twitter.com/LluisBotinas/status/1398627468244836352

Preguntem arreu a TOT representant (gran o petit) de l’oficialisme:

“Perdoni, ¿QUANTS MORTS HI HA HAGUT A CATALUNYA DESPRÉS D’UNA INJECCIÓ?”.

I EXIGIM RESPOSTA!

Resulta que el 19 de febrer el Departament de Salut va difondre la “NOTA INFORMATIVA” del “Programa de Targeta Groga i Vacunes de la COVID-19. Què cal notificar?”:

S’hi diu: “Atès el gran volum d’efectes adversos coneguts notificats envers les vacunes (…), i per tal d’afavorir la identificació de nous problemes de seguretat (…), us demanem que a partir d’ara únicament ens notifiqueu els efectes adversos següents:

A) Desconeguts i/o greus, sobretot si motiven un ingrés hospitalari, posen en perill la vida o tenen un desenllaç mortal.

I B) Esdeveniments adversos d’especial interès (1): anafilaxi, arrítmia, fallida cardíaca, cardiomiopatia d’estrès, malaltia arterial coronària, miocarditis, mort sobtada o mort de qualsevol causa, síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis disseminada aguda, narcolèpsia, convulsió generalitzada, meningoencefalitis, mielitis transversa, paràlisi facial de Bell, vasculitis cutània, eritema multiforme, microangiopatia, alteracions de la coagulació (tromboembòlies i hemorràgies), trombocitopènia idiopàtica, artritis asèptica aguda, síndrome del destret respiratori agut, COVID-19 (malaltia augmentada després de la immunització), anòsmia i agèusia i dany hepàtic o renal agut.

Doncs bé: 3,5 mesos després, NO HA TRET CAP INFORME.

OFICIALMENT: CAP MORT!

I a mi m’han arribat 11 casos!

Això és CENSURA CRIMINAL!

I TOTS els que surten als mitjans estan dient que són “beneficioses i segures”, i que, màxim, produeixen “inflamació local i temperatura transitòria”.

CRIMINALS!!!

Si es sabés el número REAL DE MORTS (i de lesionats) que JA hi ha hagut, NINGÚ MÉS es deixaria ficar al cos aquest material genètic (i altre magnètic?!?!?) que, A MÉS, per Ciència Bàsica es sap que provoca malalties degeneratives i ESTERILITAT.

I JA ATAQUEN ALS ADOLESCENTS!!!

Trenquem aquesta censura criminal!

PARES I AVIS:

DEFENSEU ALS VOSTRES FILLS I NETS!!!

(i als fills i nets dels altres!)

 

Barcelona (ocupada des del 1714), 5 de juny del 2021.

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21