QUIN ADJECTIU? “CRIMINALS”?

QUIN ADJECTIU?

“CRIMINALS”?

¿Ens estan enganyant produint por generalitzada, paralitzant la vida, destrossant criatures, marginant i matant gent gran, tancant petits negocis, provocant atur generalitzat, col·lapsant l’economia, dissolent la societat, imposant confinaments (totals o parcials) i “mesures de seguretat” (començant per la darrera: el cobre foc o toc de queda) que NO tenen CAP base científica … com NO hi ha CAP base científica de RES del que se’ns ha imposat?

NOTA ESPECIALMENT IMPORTANT:

Convido, a qui li sembli que aquesta última afirmació és exagerada o increïble, a que faci la seva pròpia verificació: que demani formalment a la direcció del col·legi o de la empresa, o bé ja directament a la autoritat sanitària, mèdica, científica, universitària, política, administrativa o qualsevol altre que li doni més confiança, còpia dels articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques que demostrin l’eficàcia de qualsevol de les mesures que ens han imposat. I si vol anar més a fons, al rovell de l’ou (l’ou de la serp!), que demani còpia dels articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques que demostrin que el (suposat) SARS-CoV-2 ha estat aïllat i caracteritzat, condició imprescindible per afirmar que existeix … i que és el culpable de la catàstrofe que està provocant no el suposat “Coronavirus” sinó la molt real “Operació Coronavirus”; que hi ha una nova malaltia anomenada COVID-19; que el suposat virus SARS-CoV-2 és la causa (recordant que “correlació no implica causació”) de la suposada malaltia COVID-19; que els tests que s’estan aplicant són vàlids (els propis fabricants diuen que no!); etc., etc., etc. I si la persona que demana els articles de referència ORIGINALS publicats en revistes científiques rep resposta (sempre escrita I SIGNADA, si us plau!), que faci el favor d’enviar-me/nos una còpia, i contestaré/m a qui sigui que hagi tingut la cortesia (i el valor!) de contestar.

 

A més, ¿ens estan enganyant fent el que és imprescindible per a que la Versió Oficial reduccionista al·lopàtica s’hagi imposat a (gairebé) tota la població: CENSURANT SISTEMÀTICAMENT TOTA veu investigadora/científica/mèdica crítica, per qualificada que sigui? (I cal tenir-ho molt present: LA CENSURA, MATA. MORT A LA CENSURA … I PRESÓ ALS CENSORS!).

La conclusió és senzilla … encara que costi de pair: TOTS els “nostres” actuals dirigents són ……………………………………….. (poseu l’adjectiu que considereu més adient! El meu, després de 60 anys d’activismes successius i dels 10 mesos darrers de genocida “Operació Coronavirus”, és: CRIMINALS!) (I aquí tenim la “sort” que els CRIMINALS són els TRAÏDORS: Dirigents traïdors i crisi actual).

Alguns gràfics per reflexionar i madurar-ho:

Enllaç a l’informe nº 48 del 14 d’octubre de l’Instituto de Salud Carlos III (centre de referència per tot l’“Estado-Español”): https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2048_14%20de%20octubre%20de%202020.pdf

 blau: resultats positius       verd: hospitalitzats          marró: morts          groc: UCIs

Situación de COVID-19 en España a 14 de octubre de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII)      (pàgina 11)

 

I ara només un exemple de la censura mortífera

que apliquen TOTS els mitjans en català … i en castellà ! Que sàpiga -i si he de corregir, ho faré- CAP NI UN ha publicat aquesta Declaració treta el 4 d’octubre i que està firmada (acabo d’entrar) per 11.271 científics, 31.800 metges i terapeutes, i 580.954 ciutadans preocupats pel que està passant:

Original en anglès: https://gbdeclaration.org/

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-catalan/

La Declaració de Great Barrington

Com a epidemiòlegs de malalties infeccioses i científics en salut pública, ens inquieten els impactes nocius sobre la salut física i mental de les polítiques COVID-19 vigents, i recomanem un enfocament alternatiu que anomenem Protecció Focalitzada.

Provinent de l’esquerra i la dreta i de tot el món, sempre hem dedicat les nostres carreres a protegir les persones. Les polítiques actuals de confinament produeixen efectes devastadors sobre la salut pública a curt i llarg termini. Els resultats (per esmentar-ne alguns) inclouen taxes de vacunació infantil més baixes, empitjorament dels resultats de malalties cardiovasculars, menor detecció de càncer i deteriorament de la salut mental, cosa que condueix a un excés de mortalitat en els propers anys. I tot plegat recau en major mesura en la classe treballadora i en els membres més joves de la societat. Mantenir els estudiants fora de l’escola és una greu injustícia.

Mantenir aquestes mesures vigents fins que es disposi d’una vacuna causaria danys irreparables, trobant-se els més desafavorits entre els més perjudicats.

Afortunadament, la nostra comprensió sobre el virus s’ha anat incrementant. Sabem que la probabilitat de poder morir per COVID-19 és més de mil vegades major entre vells i malalts que no pas entre els joves. De fet, per als nens, la COVID-19 és menys perillosa que moltes altres malalties, incloent-hi la grip.

A mesura que la immunitat augmenta entre la població, disminueix el risc d’infecció per a tots, inclosos els grups vulnerables. Sabem que totes les poblacions acabaran assolint la immunitat de grup (és a dir, el punt en què la taxa de noves infeccions és estable) i que pot ser ajudat per una vacuna (però no en depèn). Per tant, el nostre objectiu hauria de ser minimitzar la mortalitat i els danys socials fins arribar a la immunitat de grup.

L’enfocament més compassiu que equilibra els riscos i els beneficis d’assolir la immunitat de grup consisteix en permetre a aquells que tenen un risc mínim de mort que visquin la seva vida amb normalitat per augmentar la immunitat contra el virus a través d’una infecció natural, alhora que protegim millor els que pateixen el risc màxim. Anomenem això Protecció Focalitzada (Focused Protection).

L’adopció de mesures per protegir els més vulnerables hauria de ser l’objectiu principal de les respostes de salut pública a la COVID-19. Per exemple, les llars d’avis haurien de tenir personal amb immunitat adquirida i realitzar proves freqüents de PCR a la resta de personal i a tots els visitants. S’hauria de minimitzar la rotació del personal. Les persones jubilades que viuen a casa haurien de tenir els queviures i altres productes bàsics lliurats a casa seva. Quan fos possible, les reunions familiars s’haurien de fer en espais exteriors, millor que no pas interiors. Per a les llars pluri-generacionals, caldria desplegar una llista exhaustiva i detallada de mesures, fet que es troba dins de l’abast i la capacitat dels professionals de la salut pública.

Aquells que no siguin vulnerables haurien de poder reprendre immediatament una vida normal. Mesures senzilles d’higiene, com rentar-se les mans i quedar-se a casa quan hom es troba malalt, haurien de ser observades per tal de reduir el llindar d’immunitat de grup. Les escoles i les universitats haurien d’estar obertes a l’ensenyament presencial. Cal reprendre les activitats extraescolars, com ara esports. Els adults joves de baix risc haurien de treballar amb normalitat i no des de casa. Els restaurants i altres empreses haurien de romandre oberts. Les arts, la música, l’esport i d’altres activitats culturals haurien d’engegar de nou. Les persones amb més risc poden participar si ho desitgen, mentre la societat en el sentit mes ampli gaudeix de la protecció que confereixen als vulnerables aquells que han construït la immunitat de grup.

 

Aquesta declaració va ser creada i signada el 4 d’octubre de 2020, a Great Barrington, Estats Units, per:

Doctor Martin Kulldorff, professor de medicina a la Universitat de Harvard, bioestadístic i epidemiòleg amb experiència en la detecció i control de brots de malalties infeccioses i avaluacions de seguretat de les vacunes.

Doctor Sunetra Gupta, professora de la Universitat d’Oxford, epidemiòloga amb experiència en immunologia, desenvolupament de vacunes i modelització matemàtica de malalties infeccioses.

Doctor Jay Bhattacharya, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford, metge, epidemiòleg, economista de la salut i expert en polítiques de salut pública centrat en malalties infeccioses i poblacions vulnerables.

 

Per acabar, recomano fer una “excursió” pel Web original: https://gbdeclaration.org/

Barcelona, nit del 26 al 27 d’octubre del 2020

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )