Perill: activació d’antenes de telefonia!

Considero que escoltar/veure aquests tres vídeos

és imprescindible per a qui vulgui apropar-se a la veritat

i així impedir la segona onada de suposada COVID-19.

 

Localitzar i controlar les antenes de telefonia,

emissores de Radiacions Electro-Magnètiques que

(probablement)

causen els símptomes dels “casos de COVID-19” greus

 

Considero que l’aportació del metge de família JOSÉ LUIS SEVILLANO (més a baix trobeu una brevíssima presentació i els enllaços a tres entrevistes) porta a arribar a la hipòtesi/conclusió que l'”Operació Coronavirus” serveix per tapar la implantació, els assajos i els danys actuals (i imagineu els potencials!!!) de Radiacions Electro-Magnètiques (REM) que poden correspondre al cincgé o a algunes freqüències intermèdies (o superiors?) que estan sent provades. Els malalts greus, bastants fins a morir, a conseqüència de les REM de l’ona/assaig anterior, van quedar diluïts dins de la “primera ona” de la suposada “pandèmia de COVID-19” (diluïts ja que van ser inclosos en la la “primera ona” malalts de grip i d’altres malalties però que se’ls hi va posar l’etiqueta “COVID-19″).

I les autoritats sanitàries i polítiques ja van anunciar fa mesos que es produiria una “segona ona pandèmica de malalts de COVID-19” que, en realitat, correspondria a un nou assaig d’activació d’antenes activades. Explica el Dr. Sevillano que a França l’anunciada “segona ona de la pandèmia de COVID-19” ja va començar aquest 15 de setembre, dia en que es van reactivar les antenes, com ell va constatar directament a les tres antenes que són a la seva zona rural de 20 Km2. I aquí cal tenir molt present que vaig veure anunciar a TV3 que -si no ho vaig entendre malament- el 30 de setembre, ara, s’activarà la cincgé a tota Catalunya!

I -afegeixo jo, no pas el Dr. Sevillano- aquesta genocida “Operació tapadora pandèmia de coronavirus” també serveix: per incrementar la por; per aplicar confinaments i altres mesures repressives de control amb gestors-COVID, rastrejadors, aplicacions, militars, …; per afeblir física i psicològicament a la població amb les mascaretes i les altres “mesures de seguretat”; per intoxicar farmacològicament amb tractaments al·lopàtics que són quimioteràpia disfressada d’antivirals; … ; i per rematar i esterilitzar gran part de la població mundial mitjançant la vacuna genètica.

 

Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO

Nat a Madrid, resident des de fa 20 anys a una zona rural a França. Llicenciat a la Facultat de Medicina de Salamanca, promoció 92-98. Metge de família format a l’Hospital d’El Escorial, 1999-2002. Durant el confinament, va anar arribant poc a poc a la conclusió que els “malats greus i els morts de COVID-19” eren causats per les radiacions electromagnètiques emeses per antenes de telefonia situades a dalt de tres turons. I ja al acabar aquella onada, les autoritats franceses van avisar que el 15 de setembre s’haguessin fet les vacances i que tots (personal sanitari, militars, …) havien d’estar preparats i retornats al seu lloc de treball. I resulta que efectivament el Dr. Sevillano ha mesurat amb aparells que aquest 15 de setembre s’han tornat a activar les emissions de les antenes de telefonia, i per això torna a haver-hi “malats de COVID-19”.

1a. entrevista: 8/9/2020        1:16:04

https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/

Apellido Obligatorio              Jose_Miguel                176 subscribers

El médico de familia José Luis Sevillano nos habla de los síntomas que presentan los pacientes afectados por radiaciones electromagnéticas (como las de telefonía) y la enfermedad COVID-19.

 

2a. entrevista: 16/8/2020      2:20:12

https://youtu.be/brvhGE26hvA

Dr. JOSÉ LUIS SEVILLANO – ¿PREPARADOS PARA UNIR LAS PIEZAS?

EL EXPRESO DE MEDIA NOCHE           19.200 suscriptores

 

3a. entrevista: 20/9/2020      5:06:20

https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38

Dr. JOSÉ LUIS SEVILLANO – “SOLUCIONES”

EL EXPRESO DE MEDIA NOCHE           20.100 suscriptores

 

Bona digestió … i bona acció!

Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21. Sobre salut, en particular és l’autor del llibre publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac i del no-publicat https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion (que es poden baixar gratuïtament de la columna de l’esquerra del Web de l’associació Plural-21:  https://plural-21.org/ )