“La Catalunya d’abans del 1714 ens interessa avui”

La Catalunya d’abans del 1714 ens interessa avui

La “casualitat” ha fet que anés a petar a aquesta breu ponència (deu minuts) que vaig ser convidat per En Jordi Bilbeny i l’INH a presentar en el seu 16è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya, celebrat el novembre del 2016.

I m’ha semblat interessant copiar i enganxar aquí el darrer comentari que hi apareix, que precisament és meu per mirar de rellançar i reorientar els comentaris anteriors. No ho vaig aconseguir aleshores. Potser sí ara, atès que implícitament rebutja la petició d’un “referèndum pactat i vinculant, obtingut per mediació internacional, per tal d’exercir el Dret d’Autodeterminació ” que estan fent tots els dirigents processistes perquè seria la manera democràtica d’impedir la independència/llibertat de Catalunya.

El meu comentari és aquest:

Lluís Botinas
30-11-2017 01:47

Lamentablement, no he pogut anar seguint els comentaris a aquesta meva breu exposició. Avui he pogut dedicar unes hores a fer-ho i m’ha sorprès el desenvolupament del debat: només el primer comentari tracta del text; els tres següents en són conseqüència directa; després n’hi ha nou diguem-ne de transició; a continuació apareix “aquesta aberració lletgíssima de ‘Ull!'” –que ja ha estat substituïda per “Compte!”- que va fer abandonar la lectura al senyor Sen Jo, a qui de tot cor li demano disculpes per aquesta castellanada malgrat que als meus 73 anys m’esforço a millorar el “meu” català resultat fonamentalment de 303 anys de sotmetiment, i agraeixo qualsevol correcció que se m’indica; i gairebé tots els 49 següents són discussions que no tenen RES a veure amb el meu text i que probablement serien més adients en qualsevol altre article del Web de l‘INH.

Considero, doncs, que hom considera correctes les importants tesis centrals que proposo, que cito literalment a continuació:
—‘(…) el Principat de Catalunya era una meravella comparat amb el Reino de Castilla d’aleshores, però també comparat amb la “Comunidad Autónoma de Cataluña” d’avui dia.’
—-‘El Dret Català era totalment diferent del “Derecho Castellano” El dret català anava de baix cap a dalt, del poble lliure cap a l’Autoritat, mentre que el dret castellà anava de dalt cap a baix, del Rei cap al poble súbdit.’
—‘(…) a Catalunya hi havia “Immunitas plebis”, és a dir, immunitat del poble.’
—‘Tot català i tota catalana –perquè aquí hi havia igualtat de drets (…)’
—‘(…) al Principat i a tota la Nació Catalana no hi havia corrupció social, era impossible que hi hagués corrupció social.’
—‘La conducta de les autoritats catalanes havia de ser exemplar per a tothom (…)’
—‘Les nostres Constitucions recollien el costum del poble català de ‘portar i posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit sense cap impediment”’.
—‘Hi havia una dinàmica social que fomentava que cadascú contribuís amb les seves capacitats.’
—‘A Catalunya només eren legals les lleis que s’havien pactat, paccionat, a les Corts. Això és d’una actualitat enorme.’
—‘(…) si a Catalunya només són legals les lleis paccionades a les nostres Corts, és el Decreto de Nueva Planta el que és il·legal. I, de fet, a Catalunya són il·legals totes les lleis que ens han sigut aplicades des 1714 fins avui.’
—‘De fet, d’ençà del 1714 no hi ha poble català. El que hi ha són “ciudadanos estadoespañoles” habitant en territori català.’
—‘Ja que les Constitucions Catalanes són vigents, APLIQUEM-LES!’
—‘(…) al llarg de més de tres segles els catalans hem anat sent castellanitzats, cosa que, quan es fa per la força, s’anomena genocidi. Ara el que fem és pensar en castellà i dir-ho en català. I a sobre en una llengua catalana cada cop més castellanitzada.’

I confio que recordar-les ara reorienti els propers comentaris

I finalment per ara, afegeixo dues observacions més:

1.- El fet que l’ensenyament de la Història es faci en català NO vol dir EN ABSOLUT que hagi canviat el seu contingut fonamental, que continua sent la Història fabricada de fa segles per Madrid/Castilla/Estado-Español. Per exemple, que el Currículum educació secundària obligatòria digui: “El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa” no indica CAP canvi de contingut. Molt més prometedor seria que digués: “El passat del Principat com a primer Estat Constitucional Europeu independent fins al 10 de setembre de 1714 i el present de Catalunya ocupada per Madrid/Castilla/Estado-Español de l’11 de setembre de 1714 ençà”. Sense verificar-ho, afirmo rotundament –tot i que si he de rectificar, ho faré… i content!- que a cap dels llibres en català d’Història que s’utilitzen a l’ensenyament a Catalunya s’explica ni una sola de les tesis que proposo. I encara menys hi surten les investigacions pioneres de l’INH i d’altres grups.

i 2.- En la mesura que he començat a conèixer una mica com érem els catalans https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf, entenc que el Principat era molt més res publica que to-tes les repúbliques d’aleshores i que totes les d’ara. Que actualment se’ns vulgui imposar –fins i tot es va incloure, dividint, a la pregunta d’un referèndum innecessari- una nova “República Catalana” –sense ni tan sols enumerar-la “Sisena”, que com a mínim significaria recuperar un fil històric secundari-, és donar l’espatlla a la continuïtat dels nostres més de mil anys d’Història, que és el que explica que encara estiguem dempeus… molt-molt-molt degenerats, però dempeus. En canvi, resulta que a les darreres Corts de 1705 nombroses vegades es parla de la República del Principat de Catalunya, és a dir, del Govern-del-Poble de la Nació-Sobirana de Catalunya. I ales-hores sí, jo sóc republicà… però d’aquesta “República del Principat de Catalunya” que JA EXISTEIX. Efectivament, després que durant segles fóssim un Estat Europeu independent, el primer Constitucional, que va establir una xarxa mundial de Virregnats i de Consulats de Mar –”el imperio donde nunca se ponia el sol”-, de 1714 ençà continuem sent, SOM, un Estat Europeu, el primer Constitucional, però ocupat per Madrid/Castilla/Estado-Español. Si nosaltres afirmem decididament i documentada que la nostra terra fa 303 anys que està ocupada, que des d’aleshores som presoners -actualment, del “Reino de España”- i que estem patint un genocidi des d’abans de 1714, l’ocupant es veurà obligat a marxar. I automàticament tornarem a ser el primer Estat Constitucional Europeu de nou independent: la República del Principat de Catalunya.

Moltes gràcies !

Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DELS CATALANS (arrabassada des del 1714 fins ara), ALLIBERAR EL PRINCIPAT DE CATALUNYA  (primer Estat Europeu Constitucional ocupat fa 305 anys), i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA (víctima del GENOCIDI CATALÀ que patim des de molt abans de 1714