Dt. 15: “Constitucions Catalanes del 1714. La seva vigència”

Dimarts, 15 de gener del 2019, a dos quarts de vuit del vespre

Cartagena, 230, 5è 1a (tocant a c. Mallorca)

Activitat gratuïta

Col·laboració amb l’A·R·H·L·C

(Associació per a la recerca de la Història i les Llibertats Catalanes)

Conferència

LES CONSTITUCIONS CATALANES

VIGENTS L’11 DE SETEMBRE DE 1714.

ORÍGENS, DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA ACTUAL.

Orígens de les nostres lleis: romans, visigots, francs salis i hebreus. Les lleis i els costums. De la Terra regis a l’hereu. Dels Usatges a les Constitucions. Com eren les Constitucions Catalanes, l’esperit. El Decret de Nova Planta. Del cas dels Catalans a la Constitució de la Havana. El llibre “Los Fueros”. Diferències entre el constitucionalisme llibertari i el constitucionalisme absolutista. La Devolution.

Per MIQUEL MANUBENS http://devolucio.cat/