Dl. 2: “El cas dels catalans”

Dilluns, 2 de juliol 2018, a dos quarts de vuit del vespre

Cartagena, 230, 5è 1a (tocant a c. Mallorca)

Activitat gratuïta

 

L’Associació Francesc de Castellví i l’Associació Moviment Civil Onze de setembre

Us saluden i Us donen la benvinguda a l’Acte

(conferències i comentari de llibre)

 EL CAS DELS CATALANS

 Tots a Westminster!

Presenta:

En LLUÍS BOTINAS

impulsor de La Gota Catalana 

Intervenen:

En JAUME MANEL ORONICH I MIRAVET

Ex Paer en Cap de Lleida, ex Diputat al Parlament de Catalunya, President de l’Associació Moviment Civil Onze de setembre i empresari.

i

N’AGUSTÍ SOLER REGÀS

Historiador, ex Regidor de drets civils de l’Ajuntament de Barcelona, President de l’Associació Francesc de Castellví

Presentació redactada per En Lluís Botinas:

Després de llargues negociacions secretes entre els Regnes de Castilla i d’Anglaterra, la signatura l’onze d’abril de 1713 del Tractat d’Utrecht va posar fi a la Guerra de Successió a les Corones del “Reino de Castilla” i del Principat de Catalunya, començada el 1700.

El llibre El cas dels catalans (304 pàgines, reedició el 2012 de l’edició de Curial Edicions Catalanes del 1992) és la publicació bilingüe anglès-català dels dos opuscles o llibrets The case of the Catalans consider’d (Consideració del cas dels catalans) i The Deplorable History of the Catalans (La deplorable història dels catalans).

Aquests dos “gairebé tractats” (segons expressió d’En Michael B. Strubell, traductor i també redactor del Pròleg i de l’Epíleg) van ser escrits i publicats a Londres el 1714. Per tant, van aparèixer mentre s’estava desenvolupant la Guerra dels Catalans declarada el 9 de juliol de 1713,  després d’abrandades discussions, per la Junta General de Braços que —rebutjant l’armistici signat— va proclamar unilateralment la guerra a ultrança contra el “Reino de Castilla” i el “Royaume de France” «per la conservació de les Llibertats, Privilegis i Prerrogatives dels catalans, que nostres antecessors a costa de vessar gloriosament la sang obtingueren i nosaltres hem, així mateix, de mantenir, les quals no han estat preses en consideració ni a Utrecht, ni a l’Hospitalet».

Aquests opuscles/tractats reflecteixen la preocupació i el rebuig de molts anglesos davant de la política duta a terme pel seu govern tory decidint trair Catalunya al trencar el Pacte de Gènova signat l’any 1705 per la reina Anna d’Anglaterra en la seva lluita perquè l’arxiduc Carles (casa d’Àustria) fos el rei de la Monarquia Hispànica Composta enfront del pretendent borbó Felipe-V-de-Castilla.

Aquest llibre (que també conté un breu pròleg d’Amèlia Trueta de Strubell) és una obra important:

—per aprofundir els fets que marquen un abans i un després de la nostra Història: en efecte, des de 1714 desapareixem dels mapamundis, fet que mostra de manera gràfica que des d’aleshores estem sotmesos a Madrid/Castilla/Estado-Español,

—i per comprendre que recuperar ara la llibertat és la raó profunda que explica les enormes mobilitzacions -encara no conscients- del poble català des del 2009.

Tot l’Acte serà justament una contribució a fer-la conscient.