Apliquem les Constitucions de 1714!!!

LES CONSTITUCIONS CATALANES DE 1714 SÓN VIGENTS.

 APLIQUEM-LES!!!

PUNT DE PARTIDA: *Nosaltres som els inventors de les Constitucions (i d’altres formes de governar-se), i del mot català Constitucions provenen el nom de Constitucions en anglès, francès, castellà,… (com també vam generar tot un lèxic polític: Parlament, Parlamentaris,…; Corts, Corts Generals,…; Govern, Governador,…; més?)

*Les Constitucions dels USA aprovades el 1787 s’inspiren en les nostres Constitucions Catalanes aplicades fins 1714

*Les Constitucions de Suïssa, Països Nòrdics, etc., s’inspiren en les Constitucions dels USA.

COROL·LARI PRIMER: Per què ara redactar una NOVA Constitució per una NOVA República que sigui un NOU Estat d’Europa, anant-nos a inspirar en les Constitucions dels USA, de Suïssa, Nòrdiques i d’altres països, que es van inspirar en cascada en les nostres Constitucions de 1714?

Més valdria inspirar-nos directament en les nostres, oi?

Així honoraríem els nostres avantpassats i, a més, agafaríem força directament d’ells i dels nostres més de mil anys d’una complexa i potent història. I de la terra on tot això va créixer!!!

COROL·LARI SEGON: Les nostres Constitucions van ser aixafades militarment a partir de 1714 per les tropes castellanes, que continuen ocupant la nostra terra i mantenen pres el nostre poble.

Les Constitucions Catalanes ni tan sols varen ser derogades pel “Decreto de Nueva Planta” de 16 de gener de 1716.

Però cas que aquell “Decreto” les hagués derogat, en Dret Català aquesta seva derogació no seria vàlida.

Per tant, les nostres Constitucions Catalanes SÓN VIGENTS. Es tracta, doncs, d’aplicar-les.

COROL·LARI TERCER: Les Constitucions dels USA van ser aprovades el 1787. Per tant, 73 anys (1787-1714 = 73) després que les nostres Constitucions es deixessin de poder aplicar degut a l’ocupació castellana.

I avui en dia les Constitucions dels USA de 1787 continuen sent vàlides i aplicades als USA amb només 27 esmenes ratificades. Agafem les nostres Constitucions Catalanes i actualitzem-les    *amb menys de 27 esmenes (si ens en podem estalviar algunes esmenes intermitges)    *o amb més de 27 esmenes (si calgués). Segur que actualitzar les nostres Constitucions Catalanes seria un problema jurídic relativament fàcil de resoldre.

COROL·LARI QUART: Recuperar el nostre Dret Català i començar a aplicar les nostres Constitucions Catalanes donaria força, entusiasme i il·lusió al poble català, a tothom que es senti català sigui per família o sigui nouvingut que hagi decidit incorporar-se a Catalunya.

El massiu moviment del poble català rellançat de nou (cal recordar allò que “¡Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida”!) en aquesta darrera etapa per les Consultes sobre la independència de Cataluña iniciades a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, agafaria un contingut català inassimilable i una força vital i social (i també política) invencible. L’ocupant hauria de retirar-se. I el Principat ocupat des de 1714 automàticament tornaria a ser el primer Estat Europeu Constitucional de nou Independent.

COROL·LARI CINQUÈ: Començar a aplicar el nostre Dret i les nostres Constitucions començaria de seguida a millorar la vida diària de tothom que visqués a Catalunya: *desenvolupament del nostre esperit comunitari  *començament de l’eradicació qualitativa (no per mesures de control ni repressores) de la corrupció  *justícia ràpida   *prou de desnonaments (la llar era un temple)  *prou de lletres petites i altres trampes en els contractes  *tranquil però ferm repudi social (ostracisme) de qui vulgui enganyar a altri  *igualtat profunda qualitativa (no formal ni per quotes) home-dona  *exemplaritat (també qualitativa) de les autoritats  *respecte als nens i als avis perquè tots són socialment i vital importants i útils   *les eleccions seran en dies fixes prèviament acordats i inamovibles   *etc.

La vida començaria a millorar de seguida quantitativa i QUALITATIVAMENT.

COROL·LARI SISÈ (i darrer… per ara!!!): Ràpidament, com a conseqüència de reprendre la continuïtat dels nostres més de mil anys d’Història, MILLORARIA L’AUTOESTIMA DEL POBLE CATALÀ (sota mínims després de 302 anys de sotmetiment i de ser educats com uns vençuts, que mai hem sigut ni hem fet res, i que ni tan sols som una nació) i també

—S’EIXAMPLARIA LA BASE perquè atrauríem a molts amb la nostra força i amb la nostra qualitat

—ENS GUANYARÍEM EL SUPORT ACTIU DE MOLTS QUE ARA SÓN O PASSIUS O DISTANTS perquè entendrien que no volem més diners sinó que volem TORNAR A SER LLIURES

—NEUTRALITZARÍEM GRAN PART DELS QUE ESTAN EN CONTRA, que passarien com a mínim a respectar-nos

—i no tan sols AÏLLARÍEM ALS OCUPANTS SINÓ QUE ELS OBLIGARÍEM A RECONÈIXER PÚBLICAMENT QUE VOLEN FER EL QUE JA ESTAN FENT:  *ocupar la nostra terra   *mantenir-nos sotmesos   *espoliar-nos tot el que ens deixem espoliar   *fins a genocidar-nos.

I aquesta minoria (els que manen i una part –reduïda?- dels manats que els que manen han educat com a vencedors nostres) S’HAURIA DE MARXAR, HAURIA DE RETIRAR-SE.

Barcelona, 11/7/17                                                  Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA

www.lagotacatalana.cat/                                     lagotacatalana@gmail.com