‘Conflictologia’: la superació dels exèrcits

‘CONFLICTOLOGIA’:

UNA MANERA DE SOLUCIONAR ELS CONFLICTES QUE

O BÉ DEIXA OBSOLETS ELS EXÈRCITS

O BÉ SUPERA LA SEVA EFICÀCIA

Actualment hi ha un cert debat sobre la necessitat que la recuperació de l’Estat Català impliqui la formació d’un Exèrcit Català. La majoria de participants en són partidaris i es discuteixen sobre les característiques que hauria de tenir. I la minoria que s’hi oposa ho fa des de posicions pacifistes.

L’enfocament d’En Eduard Vinyamata parteix de l’amplia experiència que lliga precisament els exèrcits amb els conflictes, els gran desencadenant-los per a finalment deixar-los inacabats sinó empitjorats, i els petits sent incapaços d’evitar-los.

L’interès de les propostes fetes per la Conflictologia queda confirmada per l‘assistència als seus cursos d’ensenyament de nombrosos Caps militars de tota graduació, incloses les més elevades, i això tant d’exèrcits de diferents països com dels Cascs Blaus de l’ONU.

Per EDUARD VINYAMATA, autor del llibre Conflictología: curso de resolución de conflictos (2014, Ariel) i d’una dotzena més, inclòs Determinació de Catalunya: projecte nacional i globalització: el poder de la voluntat (amb Imma Tubella, 2002, Rúbrica Editorial).