Maneres de ser més feliç

 

Maneres de ser més feliç

78 propostes en molts (tots?) els àmbits de la vida

En Marcel Mañé, amb el mètode sistemàtic d’un Doctor en Enginyeria, ha anat recopilant al llarg de la seva ja llarga vida un ampli ventall d’actituds, actuacions, hàbits, etc., molt variats que contribuirien a que fóssim més feliços.

En el context català actual, resulta interessant recordar que el segon paràgraf de la Constitució dels Estats Units d’Amèrica de 1776 (per cert, molt probablement inspirada en las nostres Constitucions Catalanes de 1705) afirma:

“Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats iguals; que són dotats pel seu Creador de certs drets inalienables; que entre aquests drets hi ha el dret a la vida, a la llibertat i a la recerca de la felicitat; que per garantir aquests drets s’institueixen entre els homes els governs, els quals obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats; que quan s’esdevingui que una forma de govern es faci destructora d’aquests principis, el poble té dret a reformar-la o abolir-la i instituir un nou govern que es fonamenti en els esmentats principis, tot organitzant els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les més grans possibilitats d’aconseguir la seva seguretat i felicitat”.

En Marcel desgrana una a una les 78 propostes que concentra en un PowerPoint que es troba al seu portal.

MARCEL MAÑÉ: 79 anys. Doctor en Enginyeria Industrial. Jubilat. Té el portal http://www.marcel-mane.com/ Entre moltes altres “coses” interessants que ens explicarà en futures conferències, ha fet una traducció al català de tot el volum I de “El Quijote” que demostra amb una probabilitat del 99,8% que en realitat la “edición original en castellano” està traduïda d’un previ verdader original en català.