Agost 2016: EL GENOCIDI CATALÀ, és a dir, el genocidi contra els Catalans i contra tota la Nació Catalana

AGOST: dilluns 1, dimarts 2, dl 22, dt 23, dl. 29 i dm. 30 a dos quarts de vuit del vespre (19,30h.). Sis conferències/trobada-per-sumar amb l’objectiu de treure un fulletó o llibre(t):

EL GENOCIDI CATALÀ, és a dir, el genocidi contra els Catalans i contra tota la Nació Catalana. 

La conferència/trobada del passat 19 de juliol va portar a aquesta sèrie sobre EL GENOCIDI DELS CATALANS I DE LA NACIÓ CATALANA al considerar que aquest és EL TEMA CLAU… i (sembla que) tabú fins ara.

Per ordenar fets, dates, documents, testimonis, etc., utilitzaré la “Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi” aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 1948 i que va entrar en vigor el 12 de gener de 1951 (en castellà a http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm; es repartiran còpies), on defineix el delicte de genocidi i quatre delictes propers.

Considero que “El cas dels catalans” hi entra de ple.

L’Article II diu: “A la present Convenció s’entén per genocidi qualsevol dels actes esmentats a continuació, perpetrats amb la intenció de destruir, totalment o parcial, a un grup nacional, ètnic, racial o religiós, com a tal: 1) Matança de membres del grup; 2) Lesió greu a la integritat física o mental dels membres del grup; 3) Submissió intencional del grup a condicions d’existència que hagin d’implicar la seva destrucció física, total o parcial; 4) Mesures destinades a impedir els naixements en el si del grup; 5) Trasllat per força de nens del grup a un altre grup.”

L’Article III afirma “Seran castigats els actes següents: a) el genocidi; b) l’associació per a cometre genocidi; c) la instigació directa i pública; d) la temptativa; i e) la complicitat”.

I l’Article IV assevera “Les persones que hagin comès genocidi o qualsevol dels altres actes enumerats a l’article III, seran castigades, ja es tracti de governants, funcionaris o particulars.”

Per LLUÍS BOTINAS  lagotacatalana@gmail.com

NOTA: Per les dificultats d’aquestes dates i del tema, i per tal d’aprofitar el temps i avançar, excepcionalment assumeixo conduir jo aquestes sis activitats. Des de setembre hi haurà altres conferenciants.

Local:   c. Cartagena 230, 5è 1a (tocant a c. Mallorca)  Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Família      Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24